Home » Asbest in de afvalcontainer aangetroffen

Asbest in de afvalcontainer aangetroffen

Asbest gelijkend materiaal afvoeren | Afvalcontainerbestellen
Het is ten strengste verboden om of gelijkend materiaal in de container te deponeren en/of te laten afvoeren. Mocht er toch of gelijkend materiaal in de container worden aangetroffen dan zijn de daaruit voortvloeiende kosten voor uw rekening. U en alleen u bent als klant / huurder / besteller van de container en of eigenaar van het perceel waar het afval vandaan komt als enigste verantwoordelijk en aansprakelijk voor de inhoud die in de container wordt aangetroffen.

Argumenten zoals hieronder opgenoemd zijn dus voor de wet, de controlerende instanties en dus ook voor ons, totaal niet van belang:

  • “ik wist niet dat het was”
  • “ik wist niet dat er in zat”
  • “ik heb het er niet ingegooid, het zal wel iemand uit de buurt zijn geweest”
  • “ik heb het er niet ingegooid, ik heb daar iemand voor ingehuurd en die heeft de container besteld en beladen”
  • “ik heb een rapport bij het materiaal dat het geen is” (maar dan is het dus wel materiaal wat op lijkt, daarom zit er namelijk een rapport bij om aan te geven, het lijkt op maar het is het niet. Ook dit materiaal wat op lijkt mag dus absoluut niet in onze container).

Doet u het wel, dan zijn de hier uit voortvloeiende kosten voor uw rekening.

Wat moet u dan wel doen ?

Voordat u gaat slopen of verbouwen moet u een inventarisatie onderzoek laten uitvoeren (kosten: ongeveer € 400,- voor een woning) door een gecertificeerd inventarisatie bureau. Uit dit onderzoek zal dan precies blijken of er wel of geen of gelijkend materiaal in uw woning zit en hoe u dit moet laten verwijderen en afvoeren. Bij verbouwingen of slooplussen waar meer dan 10m3 afval vanaf komt bent u overigens officieel ook verplicht om een sloopmelding te doen via https://www.omgevingsloket.nl/ of https://www.olo.nl/ mocht u dit allemaal niet doen en gewoon zelf aan de slag gaan en daarbij de fout ingaan wat betreft de manier van werken met dan bestaat de kans dat u een economisch delict en/of een milieudelict begaat. Er zijn voorbeelden dat er daarbij boetes zijn uitgedeeld van € 10.000-.