Home » Nieuws

Nieuws

Onduidelijkheden bij het scheiden van afval

Onduidelijkheden bij het scheiden van afval | Afvalcontainerbestellen.nl

Waar zou u papieren servetten, plastic rietjes of een wijnglas weggooien. U denkt misschien dat ze allemaal in een andere bak thuishoren, maar toch horen ze alle drie bij het restafval! Dit voorbeeld maakt nog maar eens pijnlijk duidelijk dat afval scheiden lang niet zo gemakkelijk is. Dit is dan ook vaak de hoofdreden dat afval soms in de [..]

Lees verder »

Afvalstoffenheffing vanaf 1 januari omhoog

Afvalstoffenheffing vanaf 1 januari omhoog | Afvalcontainerbestellen.nl

Waar in 2018 een gemiddeld huishouden 246 euro per jaar kwijt was aan afvalstoffenheffing, zal dit bedrag dit jaar op zo’n 257 euro uitkomen. Dit komt neer op een stijging van gemiddeld 4,4 procent. De verhoging van de afvalstoffenheffing is een direct gevolg van de hogere rijksbelasting die gemeenten op hun beurt moeten betalen om afval te [..]

Lees verder »

Afvaltoerisme in

Afvaltoerisme in Eindhoven | Afvalcontainerbestellen.nl

De gemeente zit in haar maag met afvaltoerisme. Omdat het storten van in gratis is, komen sommige ZZP’ers namelijk wekelijks gratis grote hoeveelheden afval bij de milieustraat storten, terwijl dit afval eigenlijk onder bedrijfsafval valt. Hierdoor krijgt de milieustraat steeds grotere hoeveelheden afval te [..]

Lees verder »

Afvaldumping in de natuur een groot probleem

Afvaldumping in de natuur een groot probleem | Afvalcontainerbestellen.nl

Veel se gemeenten hanteren tegenwoordig gedifferentieerde tarieven voor afvalinzameling (ook wel ‘diftar’ genoemd). Dit betekent dat inwoners van die gemeenten geen vaste afvalstoffenheffing meer betalen, maar dat zij betalen voor de hoeveelheid restafval die zij aanbieden. Het idee is dat mensen dan gestimuleerd worden om hun afval [..]

Lees verder »

Uiteenlopende prijzen voor het storten van

Uiteenlopende prijzen voor het storten van grofvuil | Afvalcontainerbestellen.nl

Uit onderzoek is gebleken dat de prijs voor het storten van in verschillende gemeentes flink uiteen kan lopen. In de ene gemeente kun je je afval gratis naar de milieustraat brengen, maar in een andere gemeente betaal je zomaar gemiddeld €150 voor een kubieke meter hout, puin en gemengd bouwafval. Om tot een eerlijke vergelijking [..]

Lees verder »

Keep it Clean Day 2018

Keep It Clean Day 2018 | Afvalcontainerbestellen.nl

Ieder jaar wordt op de derde vrijdag van september de 'Keep it Clean Day' georganiseerd. Op deze dag worden er door heel initiatieven georganiseerd om zoveel mogelijk zwerfafval op te ruimen. Dit jaar valt deze dag op 21 september. Vele gemeentes, buurten en scholen door heel organiseren initiatieven om Keep it Clean Day [..]

Lees verder »

Afval NS-stations vaak niet gescheiden opgehaald

Afval NS-stations vaak niet gescheiden opgehaald | Afvalcontainerbestellen.nl

Het afval dat op NS-stations met behulp van speciale afvalbakken gescheiden ingezameld wordt, belandt bij het legen van de afvalbakken vaak toch in dezelfde afvalcontainer. De ambitie van de NS om in het jaar 2020 het grootste gedeelte van al het afval gescheiden in te zamelen zal daardoor waarschijnlijk niet gehaald worden. Het grootste [..]

Lees verder »

Betonsector gaat afval hergebruiken

Betonsector gaat afval hergebruiken | Afvalcontainerbestellen.nl

Bouwbedrijven, grote opdrachtgevers en producten hebben deze week hun handtekening gezet onder het akkoord. Dit akkoord is opgesteld om de sector te verduurzamen. Inmiddels hebben 47 partijen, waaronder opdrachtgevers als Rijkswaterstaat en ProRail en bouwbedrijven zoals Strukton en Bam het akkoord ondertekend. Een heugelijk [..]

Lees verder »

Afval inzamelen tijdens het hardlopen: plogging

Afval inzamelen tijdens het hardlopen: plogging | Afvalcontainerbestellen.nl

Er is een nieuwe trend overgewaaid vanuit Zweden, namelijk ‘plogging’. Dit woord is een samenstelling van ‘plogga’ wat in het Zweeds oprapen betekent en jogging. Plogging is dan ook een combinatie van joggen en zwerfvuil verzamelen. Dit is daarmee niet alleen goed voor lichaam en conditie, maar ook voor het milieu. Inmiddels worden er ook in [..]

Lees verder »

16.500 kilo afval op Mount Everest ingezameld

16.500 kilo afval op Mount Everest ingezameld | Afvalcontainerbestellen.nl

De organisatie van Tibetaanse bergbeklimmers heeft in twee maanden tijd meer dan 16.5 ton afval ingezameld op de klim van Mount Everest. De top van deze berg ligt op maar liefst 8.848 meter hoogte en bergbeklimmers laten tijdens hun beklimming vaak afval achter. Om te voorkomen dat de berg bezaaid raakt met afval, gaat een team van 30 [..]

Lees verder »

‘KLM vermindert restafval met 32 procent’

‘KLM vermindert restafval met 32 procent’ | Afvalcontainerbestellen.nl

Afval is een hot topic in en dan voornamelijk het verkleinen van de diverse afvalstromen en ervoor zorgen dat zoveel mogelijk afval wordt hergebruikt als grondstof voor nieuwe producten. Ook luchtvaartmaatschappij KLM probeert haar steentje op dit gebied bij te dragen. Uit een rapport van het bedrijf blijkt dat in 2016 vergeleken [..]

Lees verder »

ruimt snel op na Koningsdag

Amsterdam ruimt snel op na Koningsdag | Afvalcontainerbestellen.nl

Het zal veel mers waarschijnlijk opgevallen zijn dat het er na afgelopen Koningsdag best wel netjes uitzag in onze hoofdstad. Dit komt omdat de gemeente jaarlijks alles in het werk stelt om het afval van deze feestdag zo snel en efficiënt mogelijk in te zamelen. Hierbij is tegenwoordig ook oog voor het hergebruiken van afvalstoffen [..]

Lees verder »

Belonen leidt tot 22 procent minder afval

Belonen leidt tot 22 procent minder afval | Afvalcontainer Bestellen

In hebben bewoners van de wijken Schoonhorst en Gerenbroek minder afval aangeboden nadat zij hier een beloning voor konden ontvangen. Het betreft een proef van de gemeente om inwoners die minder restafval aanbieden te stimuleren met een financiële prikkel. Over de periode van november 2017 tot en met februari 2018 is er in de [..]

Lees verder »

Asbest aanwezig? Dan riskeert u een boete

Asbest aanwezig ? Dan riskeert u een boete

Bent u van plan om te gaan verbouwen? Dan is het goed om altijd eerst na te gaan of er mogelijk aanwezig is in het pand. Mocht u hier geen rekening mee houden, maar blijkt er toch aanwezig te zijn, dan riskeert u naast uw gezondheid ook hoge boetes. Hoewel het gebruik van sinds 1994 verboden is, zit er nog regelmatig [..]

Lees verder »

“Leven zonder afval nog moeilijk”

“Leven zonder afval nog moeilijk” | Afvalcontainerbestellen.nl

Twee zussen uit leven al drie jaar op een manier waarbij zij zeer weinig afval produceren. Nicky en Jessie Kroon probeerden in 2014 een maand zonder afval te leven, nadat zij een video zagen over ‘zero waste’. Inmiddels is hun uitdaging een levensstijl geworden en hebben zij slechts een enkel tasje afval per maand. Maar de overstap [..]

Lees verder »

Gemiddeld 520 kg afval per er

Gemiddeld 520 kg afval per Nederlander

Begin 2018 heeft Eurostat de Europese statistieken van 2016, met betrekking tot afvalproductie, bekend gemaakt. Hieruit blijkt dat een er gemiddeld 520 kg afval produceert per jaar. Met dit gemiddelde staat op de achtste plaats in het rijtje van Europese landen. Gemiddeldes in Europa Een Europese burger produceert [..]

Lees verder »

Initiatieven voor Sint-Maarten

Initiatieven voor puinafval Sint-Maarten | Afvalcontainerbestellen.nl

Nadat orkaan Irma een groot deel van het eiland Sint-Maarten verwoestte, is de hulpverlening inmiddels op gang gekomen. Zo zijn er vele dekzeilen uitgedeeld om kapotte daken mee af te dekken en ontvangt een groot deel van de bevolking voedselbonnen en maaltijden. Nu is de tijd aangebroken om het eiland op te ruimen en weer op te bouwen. Het [..]

Lees verder »

Andere mindset nodig voor verhogen aandeel recycling

Andere mindset nodig voor verhogen aandeel recycling | Afvalcontainerbestellen.nl

Vrijwel als ons afval kan hergebruikt worden, maar toch gebeurt dit vaak nog niet. Wat is er nodig om het percentage afval dat hergebruikt wordt als nieuwe grondstof te verhogen? Op dit moment blijft de vraag naar gerecyclede grondstoffen achter, mede omdat de prijs voor nieuwe grondstoffen relatief laag ligt. Hierdoor worden bedrijven niet [..]

Lees verder »

Madaster tegen verspilling van grondstoffen

Madaster tegen verspilling van grondstoffen | Afvalcontainerbestellen.nl

Bedrijven en andere organisaties die de verspilling van bouwmaterialen tegen willen gaan, die kunnen vanaf nu gebruikmaken van Madaster. Dit is een online platform wat publiekelijk toegankelijk is en dat het gebruik van grondstoffen in gebouwen documenteert. Madaster is een nieuwe stap richting circulair bouwen, een situatie waarbij gebouwen [..]

Lees verder »

Circulair meubilair bij de overheid

Circulair meubilair bij de overheid | Afvalcontainerbestellen.nl

Om de transitie naar een circulaire economie kracht bij te zetten, heeft de Tweede Kamer bepaald dat de Rijksoverheid 10 procent van haar inkopen circulair moet gaan doen. Als onderdeel hiervan heeft Rijkswaterstaat onlangs de circulaire inkoop van 100.000 werkplekken aanbesteed. Bijzonder is, dat het hier niet alleen om producten, maar ook [..]

Lees verder »

Gemeenten behandelen grof afval verschillend

Gemeenten behandelen grof afval verschillend | Afvalcontainerbestellen.nl

Wie weleens een grote hoeveelheid grof afval heeft moeten afvoeren, die is het vast opgevallen dat er geen eenduidige regelgeving over dit onderwerp bestaat. Met andere woorden: iedere gemeente hanteert een ander beleid als het op grof afval aankomt. Zo zijn er gemeenten die het afval bij u op komen halen als u hier een afspraak voor maakt, [..]

Lees verder »

Afval scheiden zonder erbij na te denken

Afval scheiden zonder erbij na te denken | Afvalcontainerbestellen.nl

Afval scheiden is in trek, steeds meer se particulieren en bedrijven zien het nut in van het gescheiden inleveren van afval. Dit komt, omdat gescheiden afval gemakkelijker hergebruikt kan worden dan wanneer verschillende afvalstromen door elkaar worden ingezameld. Omdat het hergebruik van afval geld bespaart en soms zelfs geld [..]

Lees verder »

Nieuwe platen van

Nieuwe betonplaten van puinafval | Afvalcontainerbestellen.nl

De bouwsector is goed voor 25% van het se afval. Daarom is het goed dat steeds meer bedrijven bezig zijn met het produceren van nieuwe producten waarbij afval als grondstof dient. Denk bijvoorbeeld aan compost uit snoeiafval, gerecycled hout en producten die (deels) bestaan uit sloopafval. Zo kan samen met afval [..]

Lees verder »

Wat gebeurt er met uw afval?

Wat gebeurt er met uw afval? | Afvalcontainerbestellen.nl

Zoals u op onze website kunt zien onderscheiden we verschillende afvalsoorten die allemaal in een eigen container worden ingezameld. Op het moment van schrijven zijn dit zeven afvalstromen. Namelijk bouw- en sloopafval, puin en houtafval, groenafval, schone grond, vervuilde grond en dakafval. Vaak vragen onze klanten zich af waarom ze [..]

Lees verder »

Trend: huizen bouwen met bouwafval

Trend: huizen bouwen met bouwafval | Afvalcontainerbestellen.nl

Bij het slopen van een woning of bedrijfspand komt een hoop bouwafval vrij. Denk bijvoorbeeld aan cement, hout, glas en staal. Vroeger werd dit afval afgevoerd en verbrand of gestort. Tegenwoordig is de trend dat waardevolle afvalstoffen zoveel mogelijk hergebruikt worden. Dit zorgt namelijk niet alleen voor een reductie in de kosten [..]

Lees verder »

Regie nodig voor scheiden afval

Regie nodig voor scheiden afval | Afvalcontainerbestellen

Uit cijfers van de Koninklijke Vereniging voor Afval- en Reinigingsmanagement blijkt dat steeds meer afval, dat niet te recyclen is, door de consument zelf naar de vuilstort gebracht moet worden. Het is erg goed dat er steeds meer mogelijkheden zijn om zelf afval te scheiden en er blijft ook steeds minder restafval en afval dat niet te [..]

Lees verder »

Nationaal grondstoffenakkoord in aankomst

De minister van Economische Zaken en de staatsecretaris van Infrastructuur en Milieu zijn voornemens om op korte termijn afspraken vast te leggen tussen overheden en het bedrijfsleven, om zo toe te gaan werken naar een volledig circulaire economie. Deze afspraken moeten vastgelegd worden in een nationaal grondstoffenakkoord. Staatsecretaris [..]

Lees verder »

“Afvalbeleid gemeente veel te duur”

“Afvalbeleid gemeente Rotterdam veel te duur” | Afvalcontainerbestellen.nl

Uit onderzoek van de se Rekenkamer blijkt dat de gemeente het relatief slecht doet als het over het afvalbeleid van de gemeente gaat. Zo zijn de kosten voor inwoners van de Maasstad relatief hoog, terwijl de afvalstoffenheffing niet eens kostendekkend is. Wat bovendien opvallend is, is dat de afvalstoffenheffing landelijk [..]

Lees verder »

Misverstanden over afval

Misverstanden over afval | Afvalcontainerbestellen.nl

Per week produceert de gemiddelde er ruim 9 kilo afval. Dit betekent dat we met elkaar een gigantische afvalberg produceren en dat het belangrijk is dat hier efficiënte oplossingen voor bedacht worden. Eén van deze oplossingen is het zoveel mogelijk hergebruiken van afvalstoffen die nog nuttig gebruikt kunnen worden, bijvoorbeeld als [..]

Lees verder »

Bouwafval hergebruiken

Bouwafval hergebruiken | Afvalcontainerbestellen

In wordt er iedere dag een boel gebouwd, maar uiteraard ook gesloopt. Deze sloopwerkzaamheden leveren een boel bouw- en sloopafval op. Om dit afval af te voeren wordt in de meeste gevallen gebruik gemaakt van afvalcontainers, het afval wordt vervolgens naar een stortplaats gebracht. In kwam men met het idee om een soort [..]

Lees verder »

Hemelvaartsdag gesloten

Hemelvaartsdag gesloten | Afvalcontainerbestellen.nl

Op donderdag 25 mei (Hemelvaartsdag) zijn wij gesloten en zijn wij telefonisch niet bereikbaar. Het is tevens niet mogelijk om een container op deze dag te laten plaatsen. Op vrijdag 26 mei en 27 mei zijn wij gewoon weer aan het werk! Mocht u dus nog op korte termijn een container nodig hebben, wacht dan niet te lang! Wij helpen u graag!

Lees verder »

Duizendste beoordeling voor onze dienstverlening

Duizendste beoordeling voor onze dienstverlening

Afgelopen weekend heeft Afvalcontainerbestellen.nl een nieuwe mijlpaal behaald. Wij hebben inmiddels namelijk meer dan duizend beoordelingen van onze klanten mogen ontvangen! Iedereen die bij ons een container bestelt krijgt na het ophalen van de volle container de mogelijkheid om onze dienstverlening te beoordelen met een cijfer, op dit [..]

Lees verder »

Besparen op afval

Besparen op afval | Afvalcontainerbestellen.nl

Wie bezig is met het betrekken van een nieuwe woning, die merkt al gauw dat er bij een gemiddelde klus meer afval vrijkomt dan vooraf was ingeschat. Bij een beetje verbouwing komt bijvoorbeeld grote hoeveelheden bouw- en sloopafval vrij en het afvoeren van deze afvalstoffen kan snel in de papieren lopen als men dit niet slim aanpakt. Daarom [..]

Lees verder »

op 9 in ‘World Recycling League’

Nederland op 9 in ‘World Recycling League’ | Afvalcontainer bestellen

Consultancybureau Eunomia heeft onderzoek gedaan naar de hoeveelheid ‘vast stedelijk afval’ die wereldwijd wordt gerecycled. Hieruit blijkt dat er grote verschillen bestaan tussen landen. Voor het onderzoek zijn cijfers van over de hele wereld vergeleken en gecorrigeerd voor inconsistenties. Omdat ieder land anders met afval omgaat, was het [..]

Lees verder »

Voer uw groenafval deze lente voordelig af

Voer groenafval deze lente voordelig af | Afvalcontainerbestellen.nl

Sinds 20 maart is het weer lente en dat betekent meer zon, langere dagen en vooral veel groen. Bloemen, planten en struiken beginnen namelijk weer te groeien en daarom is menig er vanaf dit moment weer in de tuin te vinden. We planten, snoeien en maaien er deze lente en komende zomer met z’n allen weer op los, wat als vanzelfsprekend [..]

Lees verder »

Gemeenten stimuleren circulaire economie

Gemeenten stimuleren circulaire economie | Afvalcontainerbestellen.nl

Ook gemeenten komen erachter dat er tussen bouw en sloopafval, dat vaak vrijkomt na een verbouwing of renovatie, veel materialen zitten die hergebruikt kunnen worden als nieuwe grondstof. Door deze materialen opnieuw te gebruiken in plaats van weg te gooien kan er veel geld bespaard worden. Er wordt immers zowel bespaard op de kosten van [..]

Lees verder »

Bijna 750 klantenreacties!

Bijna 750 klantenreacties!

Enige tijd geleden zijn wij gestart het inzamelen van klantenreacties. Nadat een een klant een ophaalverzoek indient krijgt hij of zij de vraag om ons te beoordelen. Ondertussen hebben we al bijna 750 klantenreacties mogen ontvangen, hier zijn we echt ontzettend blij mee! Bovendien zijn we ook ontzettend tevreden met het gemiddelde cijfer en [..]

Lees verder »

Verbouwen van badkamer of keuken

Verbouwen van badkamer of keuken | Afvalcontainerbestellen

De economie laat een positief beeld zien en de huizenmarkt trekt weer flink aan, dit zorgt er voor dat veel mensen gaan verhuizen of hun huidige huis gaan verbouwen. Mensen die verhuizen willen vaak hun nieuwe huis naar een persoonlijk smaak brengen, dan moet meestal een keuken of badkamer het ontgelden. Maar door de aantrekkende economie [..]

Lees verder »

Afvalcontainer vaak goedkoper dan milieustraat

Afvalcontainer vaak goedkoper dan milieustraat

Vroeger was het heel gewoon om na de sloop van een muurtje of een flinke verbouwing, zelf met een aanhanger naar de plaatselijke milieustraat te rijden om hier het afval in te leveren. Dit leverde voor de gemeente echter een flinke kostenpost op, omdat deze vervolgens voor de verwerking van het afval opdraaide. Daarom hebben veel gemeenten de [..]

Lees verder »

Afvalcijfers 2015

Afvalcijfers Nederland 2015 | Afvalcontainerbestellen

Aan het eind van 2016 zijn de cijfers omtrent afvalverwerking van in het jaar 2015 bekendgemaakt. Wat voornamelijk opvalt is dat de cijfers weinig verschillen laten zien met het jaar 2014. is in de afgelopen 20 jaar gestopt met vrijwel al het afval te storten en heeft dit omgezet in verbranden en composteren. In 2015 is de [..]

Lees verder »

Afvalstoffen bouwafval container

De bouwafval containers die u op onze website vindt zijn geschikt voor verschillende afvalstoffen. Zo wordt de bouwafval container niet enkel gebruikt voor bouw- en sloopafval, maar ook voor restafval en bedrijfsafval. Er zitten echter wel kleine nuance verschillen in deze afvalsoorten. Bouw- en sloopafval De naam zegt [..]

Lees verder »

Asbest gelijkend materiaal afvoeren doen wij niet

Asbest gelijkend materiaal afvoeren | Afvalcontainerbestellen

U heeft ongetwijfeld al vaak op het nieuws gehoord dat oude golfplaten, dakleien, rioolbuizen, schoorsteenpijpen, etc. kunnen bevatten. Hoewel sterk, slijtvast, isolerend, brandwerend en bovendien goedkoop is, is het ook erg schadelijk voor de mens. Daarom mag het niet langer gebruikt worden in constructies en moeten alle oude [..]

Lees verder »

Forse prijsstijgingen afvalverwerking

Forse prijsstijgingen afvalverwerking | Afvalcontainerbestellen.nl

Door afval zoveel mogelijk vanaf de bron te scheiden kunnen veel grondstoffen makkelijker worden gerecycled. In de meeste gevallen resulteert het scheiden van afval in een daling van de afvalkosten. Echter zijn de afvalverwerkingskosten voor hout, maar ook voor kunststoffen en restafval, de afgelopen jaren toch flink gestegen. Het feit dat de [..]

Lees verder »

Afvalspecial: bouw- en sloopafval

Afvalspecial: bouw- en sloopafval | Afvalcontainer Bestellen

Wist u dat 40 procent van al het in ingezamelde afval bestaat uit bouw- en sloopafval? Het is dan ook niet verwonderlijk dat de bouwafvalcontainer onze absolute bestseller is! Onder deze afvalstroom wordt het afval verstaan wat vrijkomt bij de verbouwing of sloop van een gebouw (zoals een woning, bedrijfspand of schuur). Omdat [..]

Lees verder »

Gevaarlijk afval

Gevaarlijk afval | Afvalcontainerbestellen

Zoals u wellicht al weet, kunt u bij Afvalcontainerbestellen.nl een container huren om afval af te voeren. Afvalsoorten die u onder andere kunt laten afvoeren zijn bouwafval, puin, groenafval, dakafval, schone grond en vervuilde grond. Maar er zijn ook een groot aantal afvalsoorten die NIET mogen worden afgevoerd in een afvalcontainer. Deze [..]

Lees verder »

Circulaire economie in 2050

Circulaire economie 2050 | Afvalcontainer Bestellen

Het kabinet heeft een document uitgebracht waarin bekend gemaakt wordt hoe de route naar circulaire economie er uit moet zien. Men streeft er naar dat in 2050 volledig 'circulair' is, dit betekent dat de economie draait op hergebruikte grondstoffen. Daarom zal uiteindelijk al het afval dat vrijkomt ook weer gebruikt moeten worden [..]

Lees verder »

Afval overlast door festivals

Afval overlast door festivals | Afvalcontainerbestellen

Festivals worden steeds populairder in in heel het land worden inmiddels grote festivals georganiseerd voor jong en oud. Dit zorgt echter ook voor een boel extra overlast, niet alleen door de drukte en het lawaai, maar ook door de hoeveelheid afval die hierbij vrijkomt. Enkele voorbeelden van grote festivals waarbij veel afval [..]

Lees verder »

Verschillen in afvalscheiding tussen Drentse gemeenten

Verschillen in afvalscheiding tussen Drentse gemeenten

Uit onderzoek in de provincie blijkt dat er behoorlijke verschillen tussen de verschillende gemeenten bestaan op het gebied van afvalscheiding. De inwoners van de gemeente zijn kampioen van . In deze gemeente werd in 2014 meer dan 64% van het gft-afval, glas, plastic en papier gescheiden ingezameld. Door afval [..]

Lees verder »

Klussen in de zomervakantie

Klussen in de zomervakantie | Afvalcontainerbestellen

De zomervakantie is voor velen begonnen, of in het vooruitzicht. Natuurlijk trekt er massaal op uit voor een vakantie, maar toch blijkt klussen voor veel mensen ook een populaire tijdsbesteding in de zomervakantie. Het is natuurlijk een uitgelezen kans om eindelijk de klussen in en rondom het huis, waar u normaal gesproken niet aan [..]

Lees verder »

Tevreden klanten bij Afvalcontainerbestellen.nl

Tevreden klanten bij Afvalcontainerbestellen.nl

Bij Afvalcontainerbestellen.nl zijn we altijd bezig om onze service te verbeteren. Dit, door nieuwe technieken toe te voegen aan de website en goed te luisteren naar de wensen en behoeften van onze klanten. Er mag dan ook zeker gesteld worden dat klanten bij ons centraal staan. Zo lezen wij bijvoorbeeld altijd aandachtig alle klantenreacties [..]

Lees verder »