Afvalspecial: bouw- en sloopafval | Afvalcontainer Bestellen

Afvalspecial: bouw- en sloopafval

Wist u dat 40 procent van al het in ingezamelde afval bestaat uit ? Het is dan ook niet verwonderlijk dat de bouwafvalcontainer onze absolute bestseller is! Onder deze afvalstroom wordt het afval verstaan wat vrijkomt bij de verbouwing of sloop van een gebouw (zoals een woning, bedrijfspand of schuur).

Omdat bouwafval bestaat uit verschillende soorten afval zoals steen, kunststof, , en zaken zoals en glas, wordt ook wel gesproken van gemengd afval. Het is echter belangrijk dat u beseft dat het hier gaat om verschillende soorten bouw- en sloopafval die samen in één container worden ingezameld en niet om huishoudelijk vuil en zaken zoals , en .

Bouwafval hergebruiken

Omdat bouwafval zo’n groot gedeelte van onze totale afvalstroom uitmaakt, is het belangrijk om goed na te denken over de verwerking van dit type afval. Veel afvalsoorten kunnen namelijk weer als grondstof dienen voor nieuwe producten en materialen en bouw- en sloopafval is hierin geen uitzondering.

Een onderdeel van een circulaire economie, een economie waarin al het geproduceerde afval hergebruikt wordt, is circulaire woningbouw. Bouwafval speelt hier een grote rol bij. Zo kunnen oude , toiletpotten en oud glas bijvoorbeeld gebruikt worden als grondstof voor nieuwe bakstenen en hebben twee architecten uit onlangs een huis opgeleverd waarin 15.000 kilo bouwafval is verwerkt.

Verantwoordelijk omgaan met bouw- en sloopafval

Maar wat is nu de beste manier om van uw afval te geraken? In het geval van bouw- en sloopafval kunt u ervoor kiezen om het afval gescheiden aan te bieden bij uw lokale milieustraat of kunt u een afvalcontainer huren op Afvalcontainerbestellen.nl om zo al uw bouwafval in één keer af te laten voeren.

Doordat wij samenwerken met gerenommeerde afvalverwerkers, kunt u erop vertrouwen dat een zo groot mogelijk percentage van uw afval hergebruikt wordt. Het is hiervoor wel belangrijk dat u goed oplet wat u wel en wat u niet in onze bouwafvalcontainer mag deponeren. Dit staat vermeld bij de betreffende container in onze . Onze bouw- en sloopafvalcontainers zijn verkrijgbaar in verschillende formaten en kunnen wij leveren in heel .