Home » nieuws

Archive / nieuws

RSS feed for this section
Circulair meubilair bij de overheid | Afvalcontainerbestellen.nl

Circulair meubilair bij de overheid

Om de transitie naar een circulaire economie kracht bij te zetten, heeft de Tweede Kamer bepaald dat de Rijksoverheid 10 procent van haar inkopen circulair moet gaan doen. Als onderdeel hiervan heeft Rijkswaterstaat onlangs de circulaire inkoop van 100.000 werkplekken aanbesteed. Bijzonder is, dat het hier niet alleen om producten, maar ook om diensten gaat. […]

Gemeenten behandelen grof afval verschillend | Afvalcontainerbestellen.nl

Gemeenten behandelen grof afval verschillend

Wie weleens een grote hoeveelheid grof afval heeft moeten afvoeren, die is het vast opgevallen dat er geen eenduidige regelgeving over dit onderwerp bestaat. Met andere woorden: iedere gemeente hanteert een ander beleid als het op grof afval aankomt. Zo zijn er gemeenten die het afval bij u op komen halen als u hier een […]

Afval scheiden zonder erbij na te denken | Afvalcontainerbestellen.nl

Afval scheiden zonder erbij na te denken

Afval scheiden is in trek, steeds meer Nederlandse particulieren en bedrijven zien het nut in van het gescheiden inleveren van afval. Dit komt, omdat gescheiden afval gemakkelijker hergebruikt kan worden dan wanneer verschillende afvalstromen door elkaar worden ingezameld. Omdat het hergebruik van afval geld bespaart en soms zelfs geld oplevert, is het scheiden van afval […]

Nieuwe betonplaten van puinafval | Afvalcontainerbestellen.nl

Nieuwe betonplaten van puinafval

De bouwsector is goed voor 25% van het Nederlandse afval. Daarom is het goed dat steeds meer bedrijven bezig zijn met het produceren van nieuwe producten waarbij afval als grondstof dient. Denk bijvoorbeeld aan compost uit snoeiafval, gerecycled hout en betonproducten die (deels) bestaan uit sloopafval. Zo kan puinafval, samen met afvalzand en regenwater gebruikt […]

Wat gebeurt er met uw afval? | Afvalcontainerbestellen.nl

Wat gebeurt er met uw afval?

Zoals u op onze website kunt zien onderscheiden we verschillende afvalsoorten die allemaal in een eigen container worden ingezameld. Op het moment van schrijven zijn dit zeven afvalstromen. Namelijk bouw- en sloopafval, puin en stenen, houtafval, groenafval, schone grond, vervuilde grond en dakafval. Vaak vragen onze klanten zich af waarom ze niet gewoon al hun […]

Trend: huizen bouwen met bouwafval | Afvalcontainerbestellen.nl

Trend: huizen bouwen met bouwafval

Bij het slopen van een woning of bedrijfspand komt een hoop bouwafval vrij. Denk bijvoorbeeld aan stenen, cement, hout, glas en staal. Vroeger werd dit afval afgevoerd en verbrand of gestort. Tegenwoordig is de trend dat waardevolle afvalstoffen zoveel mogelijk hergebruikt worden. Dit zorgt namelijk niet alleen voor een reductie in de kosten die anders […]

Regie nodig voor scheiden afval | Afvalcontainerbestellen

Regie nodig voor scheiden afval

Uit cijfers van de Koninklijke Vereniging voor Afval- en Reinigingsmanagement blijkt dat steeds meer afval, dat niet te recyclen is, door de consument zelf naar de vuilstort gebracht moet worden. Het is erg goed dat er steeds meer mogelijkheden zijn om zelf afval te scheiden en er blijft ook steeds minder restafval en afval dat […]

Nationaal grondstoffenakkoord in aankomst

De minister van Economische Zaken en de staatsecretaris van Infrastructuur en Milieu zijn voornemens om op korte termijn afspraken vast te leggen tussen overheden en het bedrijfsleven, om zo toe te gaan werken naar een volledig circulaire economie. Deze afspraken moeten vastgelegd worden in een nationaal grondstoffenakkoord. Staatsecretaris Sharon Dijksma van Infrastructuur en Milieu wil […]

“Afvalbeleid gemeente Rotterdam veel te duur” | Afvalcontainerbestellen.nl

“Afvalbeleid gemeente Rotterdam veel te duur”

Uit onderzoek van de Rotterdamse Rekenkamer blijkt dat de gemeente Rotterdam het relatief slecht doet als het over het afvalbeleid van de gemeente gaat. Zo zijn de kosten voor inwoners van de Maasstad relatief hoog, terwijl de afvalstoffenheffing niet eens kostendekkend is. Wat bovendien opvallend is, is dat de afvalstoffenheffing landelijk gezien gemiddeld is gedaald, […]

Misverstanden over afval | Afvalcontainerbestellen.nl

Misverstanden over afval

Per week produceert de gemiddelde Nederlander ruim 9 kilo afval. Dit betekent dat we met elkaar een gigantische afvalberg produceren en dat het belangrijk is dat hier efficiënte oplossingen voor bedacht worden. Eén van deze oplossingen is het zoveel mogelijk hergebruiken van afvalstoffen die nog nuttig gebruikt kunnen worden, bijvoorbeeld als grondstoffen voor nieuwe producten. […]