Home » nieuws

Archive / nieuws

RSS feed for this section
“Leven zonder afval nog moeilijk” | Afvalcontainerbestellen.nl

“Leven zonder afval nog moeilijk”

Twee zussen uit Amersfoort leven al drie jaar op een manier waarbij zij zeer weinig afval produceren. Nicky en Jessie Kroon probeerden in 2014 een maand zonder afval te leven, nadat zij een video zagen over ‘zero waste’. Inmiddels is hun uitdaging een levensstijl geworden en hebben zij slechts een enkel tasje afval per maand. […]

Gemiddeld 520 kg afval per Nederlander

Gemiddeld 520 kg afval per Nederlander

Begin 2018 heeft Eurostat de Europese statistieken van 2016, met betrekking tot afvalproductie, bekend gemaakt. Hieruit blijkt dat een Nederlander gemiddeld 520 kg afval produceert per jaar. Met dit gemiddelde staat Nederland op de achtste plaats in het rijtje van Europese landen. Gemiddeldes in Europa Een Europese burger produceert gemiddeld 480 kilogram afval, dit is […]

Initiatieven voor puinafval Sint-Maarten | Afvalcontainerbestellen.nl

Initiatieven voor puinafval Sint-Maarten

Nadat orkaan Irma een groot deel van het eiland Sint-Maarten verwoestte, is de hulpverlening inmiddels op gang gekomen. Zo zijn er vele dekzeilen uitgedeeld om kapotte daken mee af te dekken en ontvangt een groot deel van de bevolking voedselbonnen en maaltijden. Nu is de tijd aangebroken om het eiland op te ruimen en weer […]

Andere mindset nodig voor verhogen aandeel recycling | Afvalcontainerbestellen.nl

Andere mindset nodig voor verhogen aandeel recycling

Vrijwel als ons afval kan hergebruikt worden, maar toch gebeurt dit vaak nog niet. Wat is er nodig om het percentage afval dat hergebruikt wordt als nieuwe grondstof te verhogen? Op dit moment blijft de vraag naar gerecyclede grondstoffen achter, mede omdat de prijs voor nieuwe grondstoffen relatief laag ligt. Hierdoor worden bedrijven niet geprikkeld […]

Madaster tegen verspilling van grondstoffen | Afvalcontainerbestellen.nl

Madaster tegen verspilling van grondstoffen

Bedrijven en andere organisaties die de verspilling van bouwmaterialen tegen willen gaan, die kunnen vanaf nu gebruikmaken van Madaster. Dit is een online platform wat publiekelijk toegankelijk is en dat het gebruik van grondstoffen in gebouwen documenteert. Madaster is een nieuwe stap richting circulair bouwen, een situatie waarbij gebouwen worden gebouwd en verbouwd zonder dat […]

Circulair meubilair bij de overheid | Afvalcontainerbestellen.nl

Circulair meubilair bij de overheid

Om de transitie naar een circulaire economie kracht bij te zetten, heeft de Tweede Kamer bepaald dat de Rijksoverheid 10 procent van haar inkopen circulair moet gaan doen. Als onderdeel hiervan heeft Rijkswaterstaat onlangs de circulaire inkoop van 100.000 werkplekken aanbesteed. Bijzonder is, dat het hier niet alleen om producten, maar ook om diensten gaat. […]

Gemeenten behandelen grof afval verschillend | Afvalcontainerbestellen.nl

Gemeenten behandelen grof afval verschillend

Wie weleens een grote hoeveelheid grof afval heeft moeten afvoeren, die is het vast opgevallen dat er geen eenduidige regelgeving over dit onderwerp bestaat. Met andere woorden: iedere gemeente hanteert een ander beleid als het op grof afval aankomt. Zo zijn er gemeenten die het afval bij u op komen halen als u hier een […]

Afval scheiden zonder erbij na te denken | Afvalcontainerbestellen.nl

Afval scheiden zonder erbij na te denken

Afval scheiden is in trek, steeds meer Nederlandse particulieren en bedrijven zien het nut in van het gescheiden inleveren van afval. Dit komt, omdat gescheiden afval gemakkelijker hergebruikt kan worden dan wanneer verschillende afvalstromen door elkaar worden ingezameld. Omdat het hergebruik van afval geld bespaart en soms zelfs geld oplevert, is het scheiden van afval […]

Nieuwe betonplaten van puinafval | Afvalcontainerbestellen.nl

Nieuwe betonplaten van puinafval

De bouwsector is goed voor 25% van het Nederlandse afval. Daarom is het goed dat steeds meer bedrijven bezig zijn met het produceren van nieuwe producten waarbij afval als grondstof dient. Denk bijvoorbeeld aan compost uit snoeiafval, gerecycled hout en betonproducten die (deels) bestaan uit sloopafval. Zo kan puinafval, samen met afvalzand en regenwater gebruikt […]

Wat gebeurt er met uw afval? | Afvalcontainerbestellen.nl

Wat gebeurt er met uw afval?

Zoals u op onze website kunt zien onderscheiden we verschillende afvalsoorten die allemaal in een eigen container worden ingezameld. Op het moment van schrijven zijn dit zeven afvalstromen. Namelijk bouw- en sloopafval, puin en stenen, houtafval, groenafval, schone grond, vervuilde grond en dakafval. Vaak vragen onze klanten zich af waarom ze niet gewoon al hun […]