Home » nieuws

Archive / nieuws

RSS feed for this section
Zuidoost-Azië retourneert containers vol met afval uit het Westen | Afvalcontainerbestellen.nl

Zuidoost-Azië retourneert containers vol met afval uit het Westen

Indonesië heeft aangekondigd containers met afval terug te gaan sturen naar de Westerse landen van waaruit het afval afkomstig is. Een paar jaar geleden gaf China al aan geen afval meer te willen ontvangen uit het westen en stuurde het land containers met afval terug. Nu is ook Indonesië klaar met afval uit het westen […]

Grote hoeveelheden afval in Nederlandse riolering | Afvalcontainerbestellen.nl

Grote hoeveelheden afval in Nederlandse riolering

Jaarlijks wordt er een hoop afval in het Nederlandse riool gedeponeerd, wat vervolgens leidt tot vervelende verstoppingen. Deze grote hoeveelheid afval belandt in het riool via toiletten en afvoerputten. Het ‘rioolafval’ bestaat voornamelijk uit bekende verstoppende voorwerpen zoals maandverband of vochtig toiletpapier. Maar soms zitten er ook opmerkelijke voorwerpen zoals houten balken, dierlijke kadavers, wapens […]

Nieuwe producten gemaakt van afval | Afvalcontainerbestellen.nl

Nieuwe producten gemaakt van afval

Recycling is een hot topic. Steeds meer mensen zijn zich namelijk bewust van de consequenties van al het afval dat op aarde wordt geproduceerd en scheiden daarom hun afval. Maar wat gebeurt er eigenlijk met het afval nadat dit gescheiden is ingezameld? Een nieuwe generatie designers is opgestaan om er bruikbare attributen van te maken, […]

Ruimtepuin een steeds groter probleem | Afvalcontainerbestellen.nl

Ruimtepuin een steeds groter probleem

Naar schatting vliegt er inmiddels meer dan acht miljoen kilo ruimteafval in een baan rond de aarde. Dit zijn bijvoorbeeld satellieten die niet meer gebruikt worden of stukjes van satellieten, ruimtevaartuigen en ruimtestations die in de loop der tijd zijn afgebroken. Doordat er steeds meer van dit ruimtepuin bijkomt, wordt het risico op een botsing […]

Opgefleurde containers tegen dumpen grofvuil | Afvalcontainerbestellen.nl

Opgefleurde containers tegen dumpen grofvuil

In Rotterdam wordt veel grofvuil en overig afval naast ondergrondse containers gedumpt. Daarom liep er in de Rotterdamse Tarwewijk een proef, waarbij ondergrondse containers werden opgefleurd. De gedachte was dat mensen er dan minder snel afval bij zouden plaatsen. Inmiddels is deze proef ten einde en bleek de aanpak een succes. Daarom gaat de gemeente […]

Onduidelijkheden bij het scheiden van afval | Afvalcontainerbestellen.nl

Onduidelijkheden bij het scheiden van afval

Waar zou u papieren servetten, plastic rietjes of een wijnglas weggooien. U denkt misschien dat ze allemaal in een andere bak thuishoren, maar toch horen ze alle drie bij het restafval! Dit voorbeeld maakt nog maar eens pijnlijk duidelijk dat afval scheiden lang niet zo gemakkelijk is. Dit is dan ook vaak de hoofdreden dat […]

Afvalstoffenheffing vanaf 1 januari omhoog | Afvalcontainerbestellen.nl

Afvalstoffenheffing vanaf 1 januari omhoog

Waar in 2018 een gemiddeld huishouden 246 euro per jaar kwijt was aan afvalstoffenheffing, zal dit bedrag dit jaar op zo’n 257 euro uitkomen. Dit komt neer op een stijging van gemiddeld 4,4 procent. De verhoging van de afvalstoffenheffing is een direct gevolg van de hogere rijksbelasting die gemeenten op hun beurt moeten betalen om […]

Afvaltoerisme in Eindhoven | Afvalcontainerbestellen.nl

Afvaltoerisme in Eindhoven

De gemeente Eindhoven zit in haar maag met afvaltoerisme. Omdat het storten van grofvuil in Eindhoven gratis is, komen sommige ZZP’ers namelijk wekelijks gratis grote hoeveelheden afval bij de milieustraat storten, terwijl dit afval eigenlijk onder bedrijfsafval valt. Hierdoor krijgt de milieustraat steeds grotere hoeveelheden afval te verwerken, waardoor de kosten de pan uit rijzen. […]

Afvaldumping in de natuur een groot probleem | Afvalcontainerbestellen.nl

Afvaldumping in de natuur een groot probleem

Veel Nederlandse gemeenten hanteren tegenwoordig gedifferentieerde tarieven voor afvalinzameling (ook wel ‘diftar’ genoemd). Dit betekent dat inwoners van die gemeenten geen vaste afvalstoffenheffing meer betalen, maar dat zij betalen voor de hoeveelheid restafval die zij aanbieden. Het idee is dat mensen dan gestimuleerd worden om hun afval beter te gaan scheiden, zodat ze minder restafval […]

Uiteenlopende prijzen voor het storten van grofvuil | Afvalcontainerbestellen.nl

Uiteenlopende prijzen voor het storten van grofvuil

Uit onderzoek is gebleken dat de prijs voor het storten van grofvuil in verschillende gemeentes flink uiteen kan lopen. In de ene gemeente kun je je afval gratis naar de milieustraat brengen, maar in een andere gemeente betaal je zomaar gemiddeld €150 voor een kubieke meter hout, puin en gemengd bouwafval. Om tot een eerlijke […]