Andere mindset nodig voor verhogen aandeel recycling | Afvalcontainerbestellen.nl

Andere mindset nodig voor verhogen aandeel recycling

Vrijwel als ons afval kan hergebruikt worden, maar toch gebeurt dit vaak nog niet. Wat is er nodig om het percentage afval dat hergebruikt wordt als nieuwe grondstof te verhogen? Op dit moment blijft de vraag naar gerecyclede grondstoffen achter, mede omdat de prijs voor nieuwe grondstoffen relatief laag ligt. Hierdoor worden bedrijven niet geprikkeld om voor ‘recyclables’ te kiezen in plaats van nieuwe materialen. Door de mindset van bedrijven te veranderen, moet er meer vraag naar afvalstoffen gecreëerd worden.

Van goedkoop naar duurzaam

Het knelpunt op het gebied van hergebruik zit hem namelijk niet in de technische mogelijkheden, maar in de economische haalbaarheid. Op dit moment kost het relatief veel om afvalstoffen geschikt te maken voor hergebruik, terwijl primaire grondstoffen nog vrijelijk voorhanden zijn. Hierdoor is het vaak goedkoper om voor primaire grondstoffen te kiezen, in plaats van voor grondstoffen die voortkomen uit recycling. Dit, terwijl bedrijven weten dat er in de toekomst een tekort zal zijn aan primaire grondstoffen. Er is daarom een verschuiving nodig van zo goedkoop mogelijke inkoop naar zo duurzaam mogelijk inkopen.

Recycling kost geld

Het is namelijk niet zo dat ingezamelde afvalstoffen zonder bewerking hergebruikt kunnen worden. Vaak is er een uitgebreid proces nodig, zoals bijvoorbeeld sortering en reiniging, om ingezamelde afvalstoffen geschikt te maken voor hergebruik. Deze processen kosten geld en bovendien is er voldoende capaciteit nodig om de groeiende afvalberg te kunnen verwerken. Daarom zijn er investeringen nodig van alle partijen in de keten.

Bewuster inkopen

Deze investeringen beginnen bij bedrijven en hun inkoopproces. In plaats van de focus op zo goedkoop mogelijk inkopen leggen, zouden bedrijven er goed aan doen om ook duurzaamheid in acht te nemen. Wanneer zij bereid zijn om meer te betalen voor grondstoffen die duurzaam zijn verkregen, dan wordt de gehele keten aangemoedigd om aan deze vraag te voldoen.

Inzameling van uw afval snel en efficiënt regelen

Als inzamelaar van grove afvalstoffen volgen wij de ontwikkelingen in de afvalmarkt op de voet. Bent u op zoek naar een oplossing om snel een grote hoeveelheid grof afval af te voeren? Dan kunt u dit gemakkelijk regelen via onze website. U kunt hier een afvalcontainer huren voor alle veelvoorkomende afvalstoffen. Onze prijzen zijn inclusief vier weken huur en de afvoer en verwerking van uw afval.