Belonen leidt tot 22 procent minder afval | Afvalcontainer Bestellen

Belonen leidt tot 22 procent minder afval

In hebben bewoners van de wijken Schoonhorst en Gerenbroek minder afval aangeboden nadat zij hier een beloning voor konden ontvangen. Het betreft een proef van de gemeente om inwoners die minder restafval aanbieden te stimuleren met een financiële prikkel. Over de periode van november 2017 tot en met februari 2018 is er in de betreffende wijken 22 procent minder restafval ingezameld dan een jaar eerder. Doordat er daarnaast meer plastic, drankenkartons en metalen verpakkingen zijn ingezameld, is de gemeente ervan overtuigd dat een financiële beloning een positief effect kan hebben op het scheiden van afval. De proef loopt nog tot half mei, daarna zal het totale effect van het beleid becijferd worden.

Doelstellingen gemeente Zwolle

De bovenstaande proef maakt onderdeel uit van de ambities van de gemeente om de aangeboden hoeveelheid restafval per inwoner terug te brengen van 190 kilo per jaar in 2016 naar 100 kilo per jaar in 2020. Om dit te kunnen bereiken zet de gemeente daarnaast ook in op beter informatievoorziening en betere voorzieningen om afval gescheiden aan te kunnen bieden. Na afloop van de proef ontvangen deelnemers een beloning op basis van de hoeveelheid restafval die zij gedurende de proefperiode hebben aangeboden. Deze beloning kan oplopen tot maximaal 25 euro.

Controle op het dumpen van afval

Omdat de financiële prikkel er ook voor kan zorgen dat Zwollenaren hun restafval gaan dumpen in plaats van het aan te bieden via de daarvoor bestemde kanalen, controleert de gemeente hier extra op. Dit houdt in dat er wordt gecontroleerd op het bijplaatsen van afval bij de ondergrondse containers, op het dumpen van afval in de omgeving en op vervuiling in afvalcontainers die bedoeld zijn voor plastic, metaal en drankenkartons. Sinds de start van de proefperiode zijn er meerdere steekproeven geweest, waaruit tot nu toe niet is gebleken dat het aantal afvaldumpingen is toegenomen.

Afval efficiënt en voordelig in laten zamelen door Afvalcontainerbestellen.nl

Het scheiden van afvalstoffen is goed voor het milieu én voor uw portemonnee. Daarom zamelen wij zoveel mogelijk afvalstoffen gescheiden in. In ons assortiment vindt u bijvoorbeeld containers voor gemengd afval, maar ook voor afvalstoffen als , schoon en . Hoe beter u uw afval scheidt, hoe goedkoper de prijs per kubieke meter afval. Wij leveren onze afvalcontainers in heel .