hergebruik afvalstoffen en circulariteit in nederland

Hergebruik van afvalstoffen in Nederland

Hoewel behoort tot de Europese top, wat betreft het recyclen van afval, valt er op het betreffende gebied toch nog veel op te winnen. Ook in worden namelijk nog lang niet alle grondstoffen hergebruikt.

Nederland doet het goed op circulariteit

scoort, met een kwart aan hergebruikte grondstoffen, een stuk beter dan het wereldwijde gemiddelde. Het wereldwijde gemiddelde voor circulariteit ligt op 8,6 procent, in ligt dit percentage op 9,1 procent. verdient dus veel lof voor de inspanningen op het gebied van circulariteit. Ondanks deze inspanningen is er zowel nationaal als internationaal nog een lange weg te gaan.

Verspilling aan grondstoffen

Op dit moment worden nog lang niet alle grondstoffen hergebruikt. Dit resulteert in een jaarlijkse verspilling per inwoner in van 9.800 kilogram aan materialen. Onder deze materialen vallen onder andere biomassa, metalen en fossiele brandstoffen. Het grootste deel gaat hiervan op aan voeding en landbouw. Daarna is de mobiliteitssector ook een grootverbruiker, net als infrastructuur en wonen.

De weg naar een circulaire economie

Het grondstofgebruik is ook een belangrijke bron voor de uitstoot van CO2. Vooral de sectoren chemie, energie en logistiek zorgen voor veel uitstoot. Deze sectoren zijn verantwoordelijk voor bijna de helft van alle uitstoot in . Wanneer er meer wordt ingezet op circulariteit is het mogelijk om al snel naar een circulariteit van 70 procent in te gaan. Dit moet gedaan worden door minder gebouwen te slopen, meer gebruik te maken van hernieuwbare energiebronnen, meer hergebruik van grondstoffen in de landbouw en er moet meer gerecycled en gerepareerd worden.

Uw afval op een duurzame manier laten verwerken

Wilt u uw afval op een duurzame manier laten afvoeren en laten recyclen. Bestel dan een afvalcontainer in onze . Wij leveren bij u op locatie de benodigde afvalcontainer af en zodra u hem heeft gevuld, komen wij hem weer ophalen. Vervolgens verwerken wij uw afval op een duurzame wijze en zorgen wij ervoor dat er zo veel mogelijk afval hergebruikt kan worden. Bekijk ons aanbod afvalcontainers in onze webshop!