Initiatieven voor puinafval Sint-Maarten | Afvalcontainerbestellen.nl

Initiatieven voor puinafval Sint-Maarten

Nadat orkaan Irma een groot deel van het eiland Sint-Maarten verwoestte, is de hulpverlening inmiddels op gang gekomen. Zo zijn er vele dekzeilen uitgedeeld om kapotte daken mee af te dekken en ontvangt een groot deel van de bevolking voedselbonnen en maaltijden. Nu is de tijd aangebroken om het eiland op te ruimen en weer op te bouwen. Het Rode Kruis gaat hierbij helpen. Zij is bezig met het ontwikkelen van initiatieven die tot doel hebben om een nuttige bestemming te vinden voor het vele wat her en der verspreid ligt op het eiland.

Puin van orkaan Irma hergebruiken

Het doel van Het Rode Kruis is om het vele puin niet zomaar op te ruimen, maar om dit op een dusdanige wijze te doen dat de lokale bevolking hier maximaal profiteert. Het plan is daarom om het puinafval te verzamelen op speciale bouwplaatsen, waar start-ups vervolgens nuttige producten van het vele afval gaan maken. Zo kunnen er plastic draagtassen gemaakt worden van oude dekzeilen en kunnen zaken als en metaal hergebruikt worden als nieuwe bouwmaterialen.

130 start-ups willen aan de slag met enorme berg afval

In de afgelopen maanden hebben zich ongeveer 130 start-ups bij Het Rode Kruis gemeld met ideeën voor het hergebruik van het orkaanpuin. Het Rode Kruis heeft vervolgens de beste ideeën geselecteerd en deze start-ups mogen binnenkort aan de slag. Dat dit hard nodig is, bewijst de alsmaar groter wordende puinberg op het eiland. Dankzij de sloop van onherstelbaar beschadigde gebouwen komt er nog dagelijks nieuw puin bij.

Nederland steunt project Sint-Maarten

Het hierboven besproken project wordt gefinancierd vanuit het wederopbouwfonds van de Nederlandse overheid. De start-ups mogen voorlopig een half jaar lang aan de slag. Wanneer het project een succes is, wordt het mogelijk verlengd. Vanuit Afvalcontainerbestellen.nl kijken we met veel belangstelling naar projecten zoals deze. Want ook in wordt dagelijks veel puin geproduceerd. Doordat wij ons puin gescheiden inzamelen, kan een groot deel van dit afval hergebruikt worden als nieuwe grondstof.