nederland-recyclet-afval-als-beste

Nederland recyclet afval als een van de beste

Er worden in steeds minder grondstoffen verspilt, dit blijkt uit cijfers van het CBS. In vergelijking met andere landen behoort tot de Europese top wat betreft recyclen. Wij kunnen in ons land echter ook afval produceren als een van de beste.

Koploper op het gebied van afval recyclen

verbruikte in 2018 ruim 20 procent minder materialen dan in het jaar 2000. Daarnaast is de materiaal consumptie per inwoner ook een stuk lager dan dat gemiddeld in de Europese Unie. Dit komt omdat wij in erg efficiënt omgaan met grondstoffen. In wordt namelijk veel gerecycled, zo’n 1.700 duizend kilo per inwoner per jaar. Tegenwoordig worden producten steeds vaker op een bepaalde manier ontworpen, waardoor het na gebruik weer gerecycled kan worden. Vooral in de bouwsector wordt veel materiaal hergebruikt. Ook is het opwekken van energie met de verbranding van afval steeds gebruikelijker in .

Hoge afvalproductie in Nederland

Hoewel dit allemaal erg goede ontwikkelingen zijn, produceert gemiddeld veel meer afval dan in de rest van de EU. In 2016 produceerde een Nederlander gemiddeld 2.500 kilo, terwijl het gemiddelde van de EU op de 1.800 kilo zit. De bouwsector produceert het meeste van al dit afval. Een mogelijke oorzaak hiervan zou kunnen zijn, dat relatief volgebouwd is. Wanneer er iets nieuws gebouwd moet worden, moet er vaak eerst iets worden gesloopt. Waardoor er veel vrijkomt.

Circulaire economie in 2050

De afname van het gebruik van grondstoffen en de toename van recycling zorgen ervoor dat het kabinet steeds dichterbij een circulaire economie komt. Het kabinet heeft het doel gesteld om in 2050 een economie zonder afval te hebben, een die volledig draait op herbruikbare grondstoffen. is koploper met het gebruik van gerecyclede materialen, maar om deze doelstelling te behalen is er nog een lange weg te gaan.

Afval recyclen via afvalcontainerbestellen.nl

Wilt u dat uw afval ook volledig gerecycled wordt? Laat uw afval dan nu afvoeren door Afvalcontainerbestellen.nl! Bestel in onze eenvoudig een afvalcontainer. Wij leveren containers voor verschillende afvalsoorten, zoals , , en . Wij komen de container bij u op locatie afleveren en komen deze weer ophalen als deze vol is. Vervolgens verwerken wij uw afval op een duurzame wijze. Bent u benieuwd naar onze containers? Bekijk dan ons aanbod in onze webshop.