Nederlanders scheiden hun afval steeds beter | Afvalcontainerbestellen.nl

Nederlanders scheiden hun afval steeds beter

Uit de cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek is gebleken dat in 2018 nog steeds evenveel afval heeft geproduceerd als in 2017. In het jaar 2018 werd er in totaal 8,5 miljard kilo afval geproduceerd, wat neerkomt op 494 kilo afval per inwoner. Ondanks dat de hoeveelheid afval in 2018 nagenoeg gelijk is gebleven, hebben inwoners opmerkelijk meer afval gescheiden dan dat in 2017 het geval was. Van die 494 kilo afval was meer dan de helft, ruim 288 kilo, gescheiden ingezameld afval.

Hoeveelheid afval gestabiliseerd

Sinds het einde van de economische crisis in 2013 wordt er jaarlijks steeds meer afval geproduceerd. Tijdens de crisis werden er als gevolg van besparingen aanzienlijk minder materialen door huishoudens weggegooid. Na het eindigen van de crisis begon de gemiddelde hoeveelheid afval per inwoner weer langzaam op te lopen. In de laatste paar jaren lijkt de hoeveelheid afval echter te zijn gestabiliseerd.

Huishoudens die hun afval gescheiden inleveren, produceerden afgelopen jaar iets meer afval dan voorheen. De hoeveelheid kwam neer op ongeveer 36 kilo per huishouden. Daar waar in 2013 ongeveer 51 procent van al ons afval gescheiden werd aangeleverd, is in 2018 dit percentage gestegen naar maar liefst 58 procent.

Meer mogelijkheden tot afvalscheiding

De procentuele stijging aan gescheiden afval is te danken aan de toename van alternatieve inzamelingsmogelijkheden. In de afgelopen jaren hebben huishoudens namelijk steeds meer verschillende mogelijkheden gekregen om hun afval gescheiden in te leveren. Denk hierbij aan een breed aanbod aan afvalcontainers en milieustraten. Daarbij lijken mensen tegenwoordig sneller geneigd om hun afval zelf weg te brengen. De hoeveelheid afval die wordt opgehaald aan huis neemt namelijk af.

In grote steden blijkt het iets minder gemakkelijk te zijn om afval te scheiden. De inwoners van grote steden zijn bijvoorbeeld minder snel geneigd om hun gft-afval te scheiden, aangezien er in de relatief kleine huizen vaak geen plaats is voor een aparte gft-container.

Blijven werken aan verbetering

Het is overigens opmerkelijk dat de hoeveelheid afval per inwoner dit jaar bijna gelijk is gebleven aan de hoeveelheid van vorig jaar. Immers, in 2018 was er evengoed sprake van economische groei. Dit verschijnsel kan te maken hebben met duurzamere consumptie en een verbetering in onze wegwerpeconomie. Ondanks dat er meer afval wordt gescheiden dan voorheen, blijft het belangrijk dat ons land onverminderde inzet toont bij het reduceren van de hoeveelheid afval. Om tot een circulaire economie te komen, moet ons huidige afvalstelsel veranderen. Dit betekent dat de overheid het afval bij de bron moet gaan aanpakken. Gedacht kan worden aan het verminderen van het aandeel aan afval dat wordt verbrand en het stimuleren van recycling.

Uw afval op verantwoorde wijze laten afvoeren en verwerken

Heeft u, door sloopwerkzaamheden of het winterklaar maken van uw tuin, een hoop afval verzameld dat u op een verantwoorde wijze wilt laten verwerken? Bij Afvalcontainerbestellen.nl kunt u terecht voor een zeer divers aanbod aan verschillende soorten containers. Met behulp van deze containers kunt u op duurzame wijze uw houtafval, bouwafval, grondafval, puinafval of groenafval laten afvoeren en verwerken. Zo zorgen wij er onder andere voor dat het door ons verzamelde wordt gerecycled tot nieuw materiaal voor de wegenbouw. Bovendien worden onze containers door het hele land geleverd, dus ook bij u in de buurt! Bekijk direct ons aanbod in onze .