Nieuwe betonplaten van puinafval | Afvalcontainerbestellen.nl

Nieuwe betonplaten van puinafval

De bouwsector is goed voor 25% van het Nederlandse afval. Daarom is het goed dat steeds meer bedrijven bezig zijn met het produceren van nieuwe producten waarbij afval als grondstof dient. Denk bijvoorbeeld aan compost uit snoeiafval, gerecycled en betonproducten die (deels) bestaan uit sloopafval. Zo kan , samen met afvalzand en regenwater gebruikt worden om betonblokken en betonplaten te produceren.

Betoncentrale die bijna volledig draait op hergebruik

Het bovenstaande heeft inmiddels geleidt tot de bouw van een betoncentrale die bij de productie van nieuw zoveel mogelijk gebruikmaakt van afvalstoffen. Het gebruikte betongranulaat komt uit sloopafval, het gebruikte water wordt opgevangen op het van de fabriek en het gebruikte is afkomstig uit veegvuil. Het enige wat nog moet worden toegevoegd is wat nieuw cement. Om de druk op het milieu zo laag mogelijk te houden, worden de nieuwe betonproducten zoveel mogelijk afgezet in de regio.

Techniek steeds verder verfijnd

De technieken die hergebruik van afvalstoffen mogelijk maken, worden steeds verder verfijnd. Zo wordt er zand en grind gewonnen uit rioolslib wat wordt aangeleverd door gemeentelijke reinigingsdiensten. Het zand is echter vermengd met kleine slibdeeltjes, waarbij de uitdaging zit in het scheiden van beide stromen. Met de techniek die hiervoor ontwikkeld is, is het vervolgens ook weer mogelijk om vervuilde te reinigen. In de ideale situatie wordt de schone grond vervolgens weer gebruikt door het bedrijf dat de vervuilde grond heeft aangeleverd en is de cirkel zo rond.

Gescheiden aanleveren van afvalstoffen belangrijk

Bij andere afvalstoffen, zoals bijvoorbeeld hout, is het belangrijk dat het afval zoveel mogelijk gescheiden wordt ingeleverd. Dit verhoogt de kans dat het de moeite waard is om het afval te gebruiken voor nieuwe producten. Het sorteren van afvalstoffen kost namelijk veel moeite en daarmee is het vaak niet rendabel. Wanneer afvalhout gescheiden wordt ingeleverd, kan het bruikbare hout direct worden hergebruikt en is het daarmee geld waard.

Afvalcontainerbestellen.nl recyclet uw afval

Wist u dat het grootste gedeelte van het afval dat door ons wordt ingezameld, hergebruikt wordt als grondstof voor nieuwe producten? Dit is mogelijk omdat wij uw afval zoveel mogelijk gescheiden inzamelen. Uw afval is daardoor geld waard, wat ervoor zorgt dat wij onze dienstverlening voordelig aan kunnen bieden. U profiteert dus van onze werkwijze!