Vervuiling door drugsafval | Afvalcontainerbestellen.nl

Vervuiling door drugsafval

Jaarlijks komen er in honderdduizenden liters drugsafval in het water terecht. Dit afval wordt namelijk in jerrycans en vaten in onze rivieren en in het riool gedumpt. Omroep Brabant meldt dat het kabinet inmiddels het probleem, waar Nederlandse grondeigenaren steeds vaker mee te maken krijgen, erkent. Grondeigenaren draaien nu vaak op voor de schoonmaakkosten, wanneer er drugsafval op hun wordt gedumpt. Er zal daarom jaarlijks een miljoen euro uitgetrokken worden om gedupeerde grondeigenaren te helpen bij opruimwerkzaamheden.

Grote toename dumpingen van drugsafval

Tussen 2010 en 2014 werden er maar liefst 466 dumpingen en lozingen van drugsafval geregistreerd. Deze dumpingen bestaan onder andere uit vaten en jerrycans die worden achtergelaten op een industrieterrein, maar ook uit honderden liters met giftige stoffen die rechtstreeks in ons water worden geloosd. De productie van één kilo synthetische drugs leidt tot ongeveer achttien tot vierentwintig kilo drugsafval.

In bestaan er naar schatting gemiddeld vierhonderd drugslabs. Het drugsafval van deze drugslabs wordt voornamelijk gedumpt in Brabant en in . Meer dan de helft van alle dumpingen en lozingen bevinden zich in deze regio’s. In Brabant liep het aantal dumpingen vorig jaar zelfs op tot tien dumpingen per week. Dumpingen zijn echter makkelijk te herkennen en te registreren. Het wordt lastiger wanneer het gaat om de lozingen in ons water. Dit kan alleen worden vastgesteld wanneer de daders op heterdaad worden betrapt of wanneer toezichthouders en passanten dode vegetatie of indringende geuren opmerken.

Drugsresten in het milieu

Wanneer er drugsafval in een kleine sloot wordt geloosd kan er volgens Jan de Graaf, adviseur waterkwaliteit bij Waterschap de Dommel in Brabant, vanuit worden gegaan dat al het leven in die sloot sterft. Zodra er drugsafval in een dergelijke sloot is opgemerkt, wordt de sloot zo snel mogelijk leeggepompt en het vervuilde water naar een afvalverwerker gebracht.

Het grootste probleem van het drugsafval zijn de dumpingen die in het riool worden gedaan. Onze rioolwaterzuiveringen kunnen namelijk niet alle drugsresten verwijderen, waardoor deze resten op het oppervlaktewater terecht komen. Daarnaast kunnen de rioolwaterzuiveringen van slag raken door het drugsafval en vervolgens ons water niet goed zuiveren. Hierdoor komen de drugsresten in ons milieu terecht. In bleek dat er gemiddeld een keer per week drugsafval in het riool wordt gedumpt. Gelukkig heeft de stad een grote watertoevoer, waardoor het vervuilde water makkelijker verdund wordt. In kleine rioolwaterzuiveringen is de concentratie sterker en de schade hierdoor groter. In 2017 zat er in het rioolwater van Baarle-Nassau bijvoorbeeld zoveel drugsafval dat het waterzuiveringssysteem stop moest worden gezet.

Afval recyclen bij Afvalcontainerbestellen.nl

Omdat het dumpen van deze grote hoeveelheden drugsafval nog relatief nieuw is, zijn de lange termijneffecten op ons milieu nog niet bekend. Dat deze dumpingen niet veel goeds zullen betekenen, is echter wel duidelijk. Als afvalbedrijf dragen wij graag bij aan een schoner milieu. Om deze reden recyclen wij ons afval op duurzame wijze. U kunt bij ons terecht voor containers die geschikt zijn voor onder andere -, -, grond- en . Bekijk ons volledige assortiment met beschikbare containers in onze .