Wat gebeurt er met uw afval? | Afvalcontainerbestellen.nl

Wat gebeurt er met uw afval?

Zoals u op onze website kunt zien onderscheiden we verschillende afvalsoorten die allemaal in een eigen container worden ingezameld. Op het moment van schrijven zijn dit zeven afvalstromen. Namelijk , en , , , schone , vervuilde grond en . Vaak vragen onze klanten zich af waarom ze niet gewoon al hun afval bij elkaar in een container mogen gooien. Dit komt omdat waardevolle afvalsoorten worden gesorteerd en vervolgens worden gebruikt als grondstof voor nieuwe producten. Door het afval gescheiden in te zamelen wordt voorkomen dat bruikbare en niet-bruikbare afvalstoffen zich vermengen en hergebruik onmogelijk wordt.

In dit artikel zullen we voor u op een rijtje zetten welke afvalsoorten er allemaal zijn en hoe dit afval op milieuvriendelijke wijze verwerkt wordt. Op deze manier zult u veel beter begrijpen waarom het belangrijk is om uw afval te scheiden. Want hoewel deze werkwijze natuurlijk goed is voor het milieu, zorgt het hergebruik van de verschillende afvalstoffen er ook nog eens voor dat we onze service extra scherp aan kunnen bieden!

1. Bouwafval

Bouwafval is een verzamelnaam voor alle materialen die vrijkomen bij een verbouwing of sloopwerkzaamheden. In deze container mogen dus verschillende afvalstromen vermengd worden. Zo kunt u hout, , kunststof, metalen en puin in deze containers kwijt. U begrijpt dat het veel lastiger is om deze afvalstromen na inzameling van elkaar te scheiden. Daarom is het duurder om een kubieke meter bouwafval af te laten voeren dan om afvalstromen gescheiden af te laten voeren.

Het ingezamelde bouw- en sloopafval wordt door een erkend afvalverwerker gesorteerd met behulp van machines. Hierna blijven er verschillende afvalstromen over zoals bijvoorbeeld hout, puin en metalen. Deze afvalstromen worden vervolgens naar gespecialiseerde bedrijven getransporteerd, alwaar ze verder verwerkt worden.

2. Puin en stenen

In een container voor puin en mag alleen schoon puin. Dit zijn bijvoorbeeld bakstenen, , metselresten, of . Verontreiniging zoals puinzakken, gipsplaten en cellenbeton kunt u in deze containers niet kwijt.

Dit afval wordt na inzameling namelijk gezeefd door de afvalverwerker waarna het bijvoorbeeld weer als grondstof voor de weg- en waterbouw kan dienen. Zo kan uw puin uiteindelijk gebruikt worden als verharding of voor de productie van een nieuwe geluidswal.

3. Houtafval

Met behulp van een container voor houtafval wordt schoon hout ingezameld. Dit betekent dat er geen snoeiafval of geïmpregneerd hout in mag. Een groot gedeelte van dit hout kan hoogwaardig worden verwerkt tot nieuwe hout- en papierproducten.

Het ingezamelde hout wordt door de afvalinzamelaar gesorteerd. Geperst hout zoals MDF en multiplex wordt vaak gebruikt als stookmateriaal. Balken en planken die niet gelijmd, gelakt of verrot zijn kunnen worden gebruikt als grondstof voor nieuwe houtproducten.

4. Groenafval

In een container voor groenafval horen takken, struiken, kleine boomstammen en GFT-afval thuis. Eigenlijk alles wat in uw tuin groeit kunt u met deze afvalcontainers laten afvoeren. Waar u wel op moet letten, is dat er geen en grond in deze containers mag.

Het groenafval wordt namelijk gecomposteerd of vergist. Wanneer uw groenafval wordt gecomposteerd, dan wordt er binnen zes tot zeven weken GFT-compost van uw afval gemaakt. Deze compost kan vervolgens worden gebruikt om de bodem vruchtbaar te maken. Wordt uw groenafval vergist, dan wordt er energie mee opgewekt.

5. Schone grond

Schone grond, is grond zonder verontreiniging. Het kan bijvoorbeeld om zand, tuinaarde, klei of veen gaan. Er mag maximaal 5 procent aan wortels, steentjes en onkruid in een container voor schone grond gegooid worden.

Uw schone grond wordt vervolgens naar gespecialiseerde bedrijven gebracht, alwaar de partij gekeurd wordt. Wanneer de grond echt schoon verklaard is, kan deze opnieuw worden verkocht en bijvoorbeeld gebruikt worden bij bestratingswerkzaamheden.

6. Vervuilde grond

Onder vervuilde grond wordt grond verstaan die is verontreinigd met bijvoorbeeld wortels, kiezels en boomstronken. Het mag nadrukkelijk geen grond zijn die is verontreinigd met bijvoorbeeld olie of chemicaliën.

De vervuilde grond wordt door een gespecialiseerd bedrijf gezeefd en ontdaan van verontreiniging. Daarna zal de partij gekeurd worden als schone grond. Met de bijbehorende verklaring mag de grond vervolgens weer verkocht worden.

7. Dakafval

Dakafval is afval wat vrijkomt bij werkzaamheden aan uw dak. Denk aan dakbedekking zoals en bitumen, maar ook aan isolatiematerialen. Dakafval mag niet vermengd zijn met puin of met chemicaliën.

Bitumineuze dakbedekking wordt als grondstof gebruikt voor nieuwe dakbedekking of bijvoorbeeld bij de productie van asfalt. Zit er teer tussen uw dakafval? Dan wordt dit zeer gecontroleerd verbrand in speciale installaties, zodat er geen giftige stoffen vrijkomen in de buitenlucht.

Afvalinzameling is een vak apart

Zoals u kunt lezen komt er heel wat kijken bij de inzameling en verwerking van uw afval. Wij zijn er daarom trots op dat wij u onze diensten aan kunnen bieden op een betaalbaar prijsniveau. Wanneer u een container huurt bij Afvalcontainerbestellen.nl, dan bespaart u zichzelf een hoop tijd en moeite en weet u bovendien dat uw afval op de juiste manier verwerkt zal worden. U bestelt uw container gemakkelijk in onze .