Betonsector gaat afval hergebruiken | Afvalcontainerbestellen.nl

Betonsector gaat afval hergebruiken

Bouwbedrijven, grote opdrachtgevers en producten hebben deze week hun handtekening gezet onder het akkoord. Dit akkoord is opgesteld om de sector te verduurzamen. Inmiddels hebben 47 partijen, waaronder opdrachtgevers als Rijkswaterstaat en ProRail en bouwbedrijven zoals Strukton en Bam het akkoord ondertekend. Een heugelijk moment, aangezien de sector jaarlijks goed is voor twee procent van onze CO2-uitstoot. Onderdeel van het akkoord zijn een reductie van de uitstoot met 30 procent in 2030 en volledige recycling van al het afval tegen die tijd.

Ambitieus maar haalbaar

Volgens MVO is de sector geen sector die gemakkelijk te verduurzamen is. Volgens deze organisatie zijn de afspraken in het akkoord ambitieus maar haalbaar te noemen. Knelpunt is bijvoorbeeld het vervangen van cement, het meest vervuilende bestandsdeel van als het om CO2-uitstoot gaat. Als vervanger voor cement komt vliegas in aanmerking, maar dit is een bijproduct van energieopwekking in kolencentrales. Omdat steeds meer kolencentrales sluiten, is de verwachting dat cement nooit helemaal vervangen zal kunnen worden door vliegas.

100 procent gerecycled lastig

Het gaat ook in de toekomst lastig worden om nieuw te produceren dat voor 100 procent bestaat uit gerecycled . Op dit moment is er in het akkoord vastgesteld dat nieuw voor minimaal vijf procent moet bestaan uit gerecyclede grondstoffen en dat is niet zonder reden. Er wordt namelijk minder gesloopt dan dat er nieuw gebouwd wordt. Hierdoor is er een tekort aan recyclebare materialen. De verwachting is dat dit in de toekomst niet anders zal zijn. Wanneer al het afval gerecycled wordt, zal dit ongeveer 15 tot 20 procent van de benodigde grondstoffen opleveren.

Beton recyclen met Afvalcontainerbestellen.nl

Wanneer u uw resten afvoert met behulp van een container die u bestelt op Afvalcontainerbestellen.nl, dan weet u zeker dat uw afvalstoffen milieuvriendelijk verwerkt wordt. Wij zorgen namelijk dat uw afval door een gecertificeerd bedrijf verwerkt wordt en hierbij worden zoveel mogelijk afvalstoffen hergebruikt. Op deze manier dragen ook wij bij aan de doelstellingen van het akkoord.