Gemeenten behandelen grof afval verschillend | Afvalcontainerbestellen.nl

Gemeenten behandelen grof afval verschillend

Wie weleens een grote hoeveelheid grof afval heeft moeten afvoeren, die is het vast opgevallen dat er geen eenduidige regelgeving over dit onderwerp bestaat. Met andere woorden: iedere gemeente hanteert een ander beleid als het op grof afval aankomt. Zo zijn er gemeenten die het afval bij u op komen halen als u hier een afspraak voor maakt, maar zijn er ook gemeenten waar u het afval zelf weg moet brengen. Vervolgens kan dit laatste bij sommige gemeenten gratis, terwijl u bij anderen gemeenten betaalt naar gelang het soort en de hoeveelheid afval die u af wilt voeren.

Waarom is er geen eenduidige afvalregelgeving?

De grote vraag is natuurlijk, waarom zijn de regels in iedere gemeente anders? Dit komt omdat gemeenten zelf mogen bepalen hoe zij met het afval van hun inwoners omgaan. Omdat het afvoeren en verwerken van (rest)afval een behoorlijke kostenpost is, proberen gemeenten de hoeveelheid restafval (en grof afval) zoveel mogelijk te beperken.

Dit laatste betekent bijvoorbeeld dat zij door middel van prijsprikkels proberen om het gedrag van hun inwoners te beïnvloeden. Zo rekenen sommige gemeenten een hoger tarief voor restafval, waarmee geprobeerd wordt om het scheiden van afvalstoffen te stimuleren. Anderen gemeenten zamelen geen restafval meer aan huis in en laten hun inwoners zelf met hun afval naar een ondergrondse container lopen.

Gratis grof afval afvoeren?

Een andere aanpak die in sommige gemeenten wordt voorgesteld, is om inwoners juist de mogelijkheid te geven om hun gratis aan te kunnen bieden. De gedachte hierachter is dat het dumpen van kleine hoeveelheden grofvuil in de container voor restafval hiermee verminderd zal worden. Wanneer dit werkt, dan zal dit een positief effect hebben op het verminderen van de totale hoeveelheid restafval en zal dat vervolgens tot een kostenbesparing binnen de betreffende gemeenten .

Snel en gemakkelijk grofvuil afvoeren

Door al deze initiatieven wordt het er voor u niet duidelijker op. Ziet u door de bomen het bos niet meer en heeft u geen idee waar u met uw grofvuil terechtkunt? Moet u in uw gemeente zelf uw grofvuil afvoeren en heeft u hier de middelen niet voor? In beide gevallen biedt Afvalcontainerbestellen.nl uitkomst!

Via onze website kunt u voor een vast bedrag een , waarmee u uw grofvuil gemakkelijk af kunt laten voeren. Wij bieden containers voor alle veelvoorkomende afvalstoffen aan, zoals een afvalcontainer voor gemengd , waarmee het meeste grofvuil in één keer afgevoerd kan worden. Een bestelde container kan vaak al binnen 24 uur bij u geplaatst worden. Wij hanteren all-in prijzen, zodat u altijd weet hoeveel u voor uw afval kwijt bent. De prijs is inclusief het plaatsen van een container, vier weken huur, het ophalen van de volle container en het verwerken van uw afval.