Groenafval vaker gecomposteerd | Afvalcontainer bestellen

Groenafval vaker gecomposteerd

De hoeveelheid groenafval en gft-afval dat in 2014 is gecomposteerd is flink toegenomen ten opzichte van 2013. In totaal is er in 2014 namelijk 1,4 miljoen toen groenafval en gft-afval gecomposteerd en vergist. Dit betekent een stijging van 7% ten opzichte van 2013! Het groenafval en gft-afval kan onder andere worden gebruikt voor biogas, dit biogas wordt vervolgens weer gebruikt voor het opwekken van energie. Afvalcontainerbestellen.nl draagt hier ook aan bij door groenafval containers aan te bieden waarvan de inhoud wordt gerecycled tot biogas. Bestel gemakkelijk en voordelig een in onze !

Stijging verwerkte hoeveelheid groenafval

De stijging in de hoeveelheid verwerkt groenafval in 2014 zorgt ervoor dat het zich weer op een niveau van 10 jaar geleden bevindt. De afgelopen 10 jaar was het aanbod groenafval namelijk zeer stabiel. Van de 1,4 miljoen toen groenafval is ruim 0,4 miljoen ton verwerkt in vergistingsinstallaties. Dat betekent dat er naast compost ook biogas wordt gemaakt, vervolgens wordt dit gebruikt om energie op te wekken. Van het verwerkte groenafval is 0,7 miljoen ton verwerkt tot compost.

Totale hoeveelheid afval

Het composteren en vergisten van groenafval valt onder de term recycling. Jaarlijks wordt er in ongeveer 60 miljoen ton aan afval verwerkt. Van deze totale hoeveelheid wordt ongeveer 80% gerecycled, zoals composteren en vergisten. Het overgrote deel wordt echter verbrand in afvalverbrandingsinstallaties. Met het verbranden van afval wordt energie teruggewonnen en wordt daarom ook tot recycling gerekend. Een gedeelte van het afval dat niet kan worden verbrand wordt milieuvriendelijk gestort.

Groenafval container huren bij afvalcontainerbestellen.nl

Wilt u groenafval of gft-afval afvoeren omdat u bijvoorbeeld de tuin heeft verbouwd? Huur dan gemakkelijk en voordelig een groenafval container bij afvalcontainerbestellen.nl! Wij hebben verschillende maten containers beschikbaar zoals maar ook . De containers die u bij afvalcontainerbestellen.nl huurt worden milieuvriendelijk gerecycled. Heeft u vragen over onze containers of over de verwerking hiervan? Belt u dan gerust met 0900-0174!

Bestel hier gemakkelijk en voordelig uw groenafval containers!