Inzameling textielafval steeds moeilijker | Afvalcontainerbestellen.nl

Inzameling textielafval steeds moeilijker

Het Leger des Heils en Sympany, de twee grootste kledinginzamelaars van , trekken aan de bel. Het wordt namelijk steeds moeilijker om op een rendabele manier textielafval in te zamelen. De belangrijkste oorzaak, is dat er steeds vaker ander afval in de bakken voor textiel wordt gedumpt. Hierdoor raakt het ingezamelde textiel vervuild en kan het niet meer worden doorverkocht of hergebruikt. Dit kost de organisaties die zich bezighouden met de inzameling van gebruikte kleding en ander textiel erg veel geld.

Textielinzameling taak van gemeenten

De Nederlandse overheid wil dat zoveel mogelijk afval gescheiden wordt ingezameld, zodat restafval tot een minimum beperkt kan worden en het meeste afval als grondstof voor nieuwe materialen kan dienen. Daarom is het inzamelen van gebruikt textiel in de eerste plaats een taak van de gemeente. Nederlandse gemeenten zamelen het textiel echter zelden zelf in, maar besteden dit uit aan organisaties als Het Leger des Heils en Sympany. Deze organisaties moeten de gemeente vervolgens een bedrag per kilo ingezameld afval betalen. Doordat de opbrengsten van het textiel de laatste jaren sterk teruglopen, willen deze organisatie nu het liefst van hun contracten met gemeenten af.

De Vereniging Herwinning Textiel (VHT) roept de overheid bovendien op om haar afvalbeleid aan te passen. In de laatste jaren hebben veel gemeenten bijvoorbeeld drempels opgeworpen voor het afvoeren van huisvuil. Denk bijvoorbeeld aan Diftar, waarbij bewoners betalen naar de hoeveelheid restafval die zij aanbieden. Hierdoor wordt het volgens de VHT steeds aantrekkelijker voor bewoners om afval in de textielcontainers te dumpen.

Gebruikt textiel vaak geëxporteerd

Textiel wat wel succesvol is ingezameld wordt normaliter gesorteerd op kwaliteit en bruikbaarheid. De kleding die nog goed draagbaar is, wordt vervolgens geëxporteerd naar landen waar de bevolking afhankelijk is van tweedehands kleding. Het textiel wat niet meer als kleding te gebruiken is wordt gerecycled tot nieuwe producten, zoals bijvoorbeeld poetslappen. Daarnaast kunnen de textielvezels ook gebruikt worden als grondstof voor nieuwe kleding.

Uw afval verantwoord afvoeren

Als inzamelaar van zijn we het met de overheid eens dat zoveel mogelijk afval hergebruikt zou moeten worden. Daarom vindt u op onze website een flink aantal verschillende soorten containers, zodat we zoveel mogelijk grove afvalstoffen gescheiden op kunnen halen. Vervolgens kunnen de meeste materialen als grondstof dienen voor iets nieuws en hoeft er dus zo min mogelijk afval verbrand of afgestort te worden. Op deze manier dragen we samen met u ons steentje bij aan een betere wereld.