Madaster tegen verspilling van grondstoffen | Afvalcontainerbestellen.nl

Madaster tegen verspilling van grondstoffen

Bedrijven en andere organisaties die de verspilling van bouwmaterialen tegen willen gaan, die kunnen vanaf nu gebruikmaken van Madaster. Dit is een online platform wat publiekelijk toegankelijk is en dat het gebruik van grondstoffen in gebouwen documenteert. Madaster is een nieuwe stap richting circulair bouwen, een situatie waarbij gebouwen worden gebouwd en verbouwd zonder dat hier afval bij vrijkomt.

Hoe werkt Madaster?

In Madaster worden zogenaamde materiaalpaspoorten opgeslagen. Een materiaalpaspoort geeft aan waar in het object welke bouwmaterialen zijn gebruikt en in welke hoeveelheden. Hierdoor wordt het later veel gemakkelijker om materialen bij sloop of verbouwing van het object een tweede leven te geven.

ProRail en Madaster

Bij de bouw van het nieuwe gebouw voor de verkeersleiding van ProRail in is al gebruikgemaakt van Madaster. Hierbij is een materiaalpaspoort aangemaakt, waarin minutieus is gedocumenteerd waar in het gebouw welke materialen gebruikt zijn. Op die manier krijgen alle bouwmaterialen hun eigen identiteit en kunnen deze bij sloop of renovatie geïdentificeerd en hergebruikt worden. Naast de locatie in het gebouw, is ook de kwaliteit van de materialen en de waarde van de materialen gedocumenteerd.

ProRail heeft daarnaast in de aanbesteding van het bouwproject opgenomen dat bouwmaterialen zo min mogelijk verspild mochten worden en dat deze bijvoorbeeld niet onbeperkt voorhanden mochten zijn. Daarnaast heeft de bouwer tijdens het project zoveel mogelijk rekening gehouden met het circulair gebruiken van bouwmaterialen.

Afval minimaliseren met Afvalcontainerbestellen.nl

Afvalcontainerbestellen.nl zet zich al jaren in voor het verminderen van de afvalstromen binnen . Dit doen wij door grof afval, zoals oude bouwmaterialen, zoveel mogelijk gescheiden in te zamelen. Zo kan dat gescheiden is ingezameld gemakkelijk een tweede leven krijgen, terwijl de kosten voor het scheiden te hoog zouden zijn wanneer het hout vermengd zou zijn met andere afvalstoffen.

Op onze website kunt u daarom containers bestellen voor alle gebruikelijke grove afvalsoorten. Wij leveren deze afvalbakken door heel en in verschillende formaten. Het bestellen van de container neemt bovendien slechts enkele minuten van uw tijd in beslag. Het verantwoord afvoeren van uw afval was nog nooit zo makkelijk.