Nascheiding glas uit huisvuil | Afvalcontainerbestellen.nl

Nascheiding glas uit huisvuil

Uit een haalbaarheidsstudie blijkt dat het terugwinnen van verpakkingsglas uit gemengd huisvuil oftewel restafval vergelijkbare resultaten kan boeken als bronscheiding van glas. Het blijkt dat ongeveer 50% van het aanwezige verpakkingsglas in restafval kan worden teruggewonnen door nascheiding, met een zuiverheidspercentage van 98,5%. Dit zuiverheidspercentage wordt momenteel ook behaald bij bronscheiding. Deze nieuwe techniek kan dus zeer zeker een nuttige aanvulling zijn op de bestaande technieken.

Recyclingdoelstelling

Hoewel met 90% al de hoogste recyclingdoelstelling van glazen verpakkingen heeft in Europa, blijft men toch innoveren op het gebied van recycling. De doelstelling die is gesteld in Europa is 60%, behaald momenteel rond de 80%. Dit betekent dat het percentage nog onder de doelstelling ligt van de landelijke overheid. Mede hierdoor wordt er gezocht naar manieren om toch de landelijke doelstelling van 90% te bereiken.

Nascheiding van glas

In een kleinschalige installatie wordt restafval kleiner dan 70 millimeter gezeefd. Dit restafval bestaat uit organisch materiaal, papier, , metaal, glas, papier en karton. Vervolgens wordt licht materiaal zoals papier en plastic gescheiden door windziften. Hierdoor bleef er tot slot een glasconcentraat over dat vervolgens nabehandeld wordt in een aantal optische sorteermachines en een speciale röntgensorteermachine. De installatie leverde uiteindelijk een glasstroom op die 98,5% zuiver is. Dit percentage maakt het geschikt voor recycling, net als bij bronscheiding. Men vraagt zich echter wel af of dezelfde resultaten behaald kunnen worden in een grootschalige installatie, dit zal de praktijk uit moeten gaan wijzen.

Bronscheiding afvalcontainerbestellen.nl

Bij afvalcontainerbestellen.nl vindt u containers voor allerlei verschillende afvalstromen. Door eerst een goede afvalstroom te kiezen kunnen wij het afval vanaf de bron scheiden. Hierdoor kan het verzamelde afval uiteindelijk makkelijker worden recyclet! Wanneer u een container huurt bij afvalcontainerbestellen.nl draagt u ook een steentje bij aan de afvalrecycling van ! Container nodig? Bestel een container gemakkelijk in onze en reken veilig en gemakkelijk af met iDEAL of PayPal!