Regie nodig voor scheiden afval | Afvalcontainerbestellen

Regie nodig voor scheiden afval

Uit cijfers van de Koninklijke Vereniging voor Afval- en Reinigingsmanagement blijkt dat steeds meer afval, dat niet te recyclen is, door de consument zelf naar de vuilstort gebracht moet worden. Het is erg goed dat er steeds meer mogelijkheden zijn om zelf afval te scheiden en er blijft ook steeds minder restafval en afval dat niet te scheiden is over. Echter gaan er hierdoor ook een paar dingen mis en daar is regie voor nodig.

Verontreinigd afval voorkomen met meer regie

Wanneer de consumenten zelf afval scheiden en wegbrengen, dan ontstaat er een verleiding om de zak bij de eerste beste container in te leveren. Echter, als dit niet de juiste container is dan kunnen juist ‘schone’ afvalstromen verontreinigd raken. Denk hierbij aan ‘nat’ afval dat door toedoen van een consument terecht komt bij droog oud papier, waardoor dit papier uiteindelijk niet meer goed te recyclen is. Of GFT dat goed te gebruiken is voor compost, vervuild wordt met materialen die hier totaal niet geschikt voor zijn. Het is zaak dat afvalstromen zo schoon mogelijk zijn, zodat er zoveel mogelijk rendement behaald kan worden. Daarom zou er op landelijk niveau meer regie moeten zijn, zodat het rendement zo hoog mogelijk is.

Steeds minder restafval

Doordat er veel gerecycled wordt ontstaat er steeds minder restafval, het gaat slechts nog om een fractie. Tegenwoordig spreken we ongeveer over een tiende van de totale vuilnisbelt dat nog bestaat uit restafval, afval dat echt niet te scheiden is en verbrand moet worden. doet het erg goed ten opzichte van de rest van Europa.

Container huren

Bij Afvalcontainerbestellen vinden we het scheiden vanaf de bron ook erg belangrijk. Bij alle soorten containers staat aangegeven welke afvalsoorten er wel en niet in de container mogen worden gestort, dit is erg belangrijk voor het verwerken van het afval. Wij specialiseren ons in afvalcontainers voor ‘grote’ projecten, bijvoorbeeld wanneer u gaat klussen, verbouwen of wanneer u een grote opruiming houdt. Een is erg gemakkelijk! Kies de afvalsoort die u wilt afvoeren en kies een geschikt formaat. Vervolgens kunt u afrekenen en regelen wij de rest!