Afvaldumping in de natuur een groot probleem | Afvalcontainerbestellen.nl

Afvaldumping in de natuur een groot probleem

Veel Nederlandse gemeenten hanteren tegenwoordig gedifferentieerde tarieven voor afvalinzameling (ook wel ‘diftar’ genoemd). Dit betekent dat inwoners van die gemeenten geen vaste afvalstoffenheffing meer betalen, maar dat zij betalen voor de hoeveelheid restafval die zij aanbieden. Het idee is dat mensen dan gestimuleerd worden om hun afval beter te gaan scheiden, zodat ze minder restafval hebben.

Diftar heeft echter niet alleen positieve effecten, want er gaan ook geluiden op dat mensen op deze manier gestimuleerd worden om andere oplossingen voor hun restafval te zoeken, zoals bijvoorbeeld het illegaal dumpen van afval. Zo komen er signalen van natuurbeheerders dat het aantal afvaldumpingen in de natuur zienderogen toeneemt. Het gaat hier overigens niet alleen om restafval, maar ook om zaken als en drugsafval. Het afval is schadelijk voor de natuur en het kost bovendien een hoop tijd en geld om te op te ruimen.

Een praktijkvoorbeeld

Een boswachter uit een natuurgebied in vertelt over het probleem. ‘’Ik heb wel eens meegemaakt dat ik twintig dumpingen heb aangetroffen op één ochtend. Vervolgens heb ik opgenomen met collega-boswachters om een steekproef uit te voeren. Wat bleek? We kwamen uit op ongeveer veertien dumpingen per dag. Dat komt neer op 5.000 per jaar!’’ Ook Sonja van der Meer, directeur van Drents Landschap, deelt haar ervaringen: ‘’Onze stichting heeft het aantal afvaldumpingen in een jaar tijd zien verdubbelen. De heffingen op afval worden steeds hoger, dus mijn verwachting is dat dit alleen maar verder toe zal nemen.’’

Natuurorganisaties als Drents Landschap betalen veel geld voor het opruimen van alle afvaldumpingen in de natuur. Zo mag bijvoorbeeld door burgers in kleine hoeveelheden worden ingeleverd, maar moeten boswachters hiervoor betalen. Het dumpen van afvalstoffen als asbest in de natuur zorgt daardoor voor hoogoplopende kosten bij natuurbeheerders.

Drugsafval

Verreweg het meeste geld zijn natuurorganisaties echter kwijt aan gedumpt drugsafval. In alleen al werd er in 2017 een miljoen euro uitgegeven aan het opruimen van drugsafval. Toch blijven de boetes voor het dumpen van dit specifieke type afval uit. Er loopt op dit moment zesmaal een proces-verbaal, er zijn vier waarschuwingen gegeven en van inbeslagnames is nooit sprake geweest. Dit, terwijl er 155 overtredingen van dit type zijn geconstateerd. Boetes voor het dumpen van grofvuil in de natuur worden wel veelvuldig uitgedeeld en hier staat een boetebedrag van 380 euro voor. Volgens het CJIB is er in vijf jaar tijd anderhalf miljoen euro aan dit soort boetes uitgedeeld.

Afval verantwoord afvoeren

Zoals u kunt lezen is het dumpen van afval een serieus probleem, wat onze maatschappij veel geld kost. Het is dus belangrijk dat u uw afval op een juiste wijze aanbiedt. Afvalcontainerbestellen.nl helpt u hierbij. Voor bijna ieder type grofvuil kunt u bij ons een geschikte en bovendien zijn onze tarieven zeer betaalbaar. Wij zijn in heel actief, waardoor wij u altijd kunnen ondersteunen. Een afvalcontainer voor uw afval bestelt u bovendien eenvoudig online via onze website.