Afvalcijfers Nederland 2015 | Afvalcontainerbestellen

Afvalcijfers Nederland 2015

Aan het eind van 2016 zijn de cijfers omtrent afvalverwerking van in het jaar 2015 bekendgemaakt. Wat voornamelijk opvalt is dat de cijfers weinig verschillen laten zien met het jaar 2014. is in de afgelopen 20 jaar gestopt met vrijwel al het afval te storten en heeft dit omgezet in verbranden en composteren. In 2015 is de hoeveelheid afval die is verbrand en gecomposteerd vrijwel gelijk gebleven met 2014, er was wel een lichte stijging te zien in de hoeveelheid gestort afval. Dit blijkt uit de rapportage van de Werkgroep Afvalregistratie, een rapport dat jaarlijks aan het eind van het jaar wordt opgesteld.

Restafval verbranden

In 2015 werd er in de Nederlandse verbrandingsinstallaties maar liefst 7,6 miljoen ton aan restafval verbrand. 5,9 miljoen ton hiervan was daadwerkelijk afkomstig uit , dit is een lichte daling ten opzichte van vorig jaar. Dit betekent echter ook dat er 1,7 miljoen ton (met name uit Verenigd Koninkrijk) is geïmporteerd. Dit is nodig om de centrales een optimaal rendement te laten leveren. Mede hierdoor is de hoeveelheid geproduceerde energie uit verbranding in 2015 met 4% toegenomen. Deze energie wordt o.a. gebruikt voor het verwarmen van kassen, industrie en als stadsverwarming.

Hoewel er al jarenlang een dalende trend is in de hoeveelheid gestort afval, is dit in 2015 met 6% toegenomen. Hierdoor kwam de totale hoeveelheid gestort afval uit op 2,3 miljoen ton, dit komt voornamelijk door stromen bedrijfsafval.

Groenafval composteren

Het aanbod gft-afval is het afgelopen decennium redelijk stabiel te noemen. In zijn totaliteit is er 1,7 miljoen ton afval bij gft-verwerkers verwerkt. Het grootste gedeelte hiervan is gft-afval, namelijk 1,4 miljoen ton. Het overige gedeelte van dit afval is en swill. Het gft-afval wordt voornamelijk omgezet in compost en biogas. In 2015 is er 0,7 miljoen ton compost gemaakt en 0,5 miljoen ton is omgezet naar biogas. Biogas wordt voornamelijk gebruikt voor het opwekken van energie.

Container huren voor afval

Bij Afvalcontainerbestellen.nl bieden wij afvalcontainers voor verschillende soorten afvalstromen aan. Door bijvoorbeeld apart in te zamelen kan dit gemakkelijker verwerkt worden in de verbrandingsinstallaties. En door groenafval apart in te zamelen kan er efficiënt biogas en compost geproduceerd worden. Huur gemakkelijk een container voor uw afval online in onze . Reken de container veilig af middels iDeal, creditcard, PayPal of achteraf met AfterPay, dan zorgen wij dat hij op uw gewenste datum en tijdstip geleverd wordt!