‘KLM vermindert restafval met 32 procent’ | Afvalcontainerbestellen.nl

‘KLM vermindert restafval met 32 procent’

Afval is een hot topic in en dan voornamelijk het verkleinen van de diverse afvalstromen en ervoor zorgen dat zoveel mogelijk afval wordt hergebruikt als grondstof voor nieuwe producten. Ook luchtvaartmaatschappij KLM probeert haar steentje op dit gebied bij te dragen. Uit een rapport van het bedrijf blijkt dat in 2016 vergeleken met 2011 zo’n 32 procent minder restafval per passagier is ingezameld tijdens de diverse vluchten die door KLM zijn uitgevoerd.

Afval scheiden begint al tijdens de vlucht

Bij KLM begint het scheiden van het afval al tijdens de vlucht. Het cabinepersoneel heeft namelijk verschillende afvalbakken voor zaken als karton, plastic en blikjes. De luchtvaartmaatschappij onderscheidt in totaal twaalf verschillende afvalsoorten, die na inzameling zoveel als mogelijk worden hergebruikt als nieuwe productiematerialen. Zelfs bij de verbranding van het restafval, wat niet gerecycled kan worden, wordt uiteindelijk nog energie teruggewonnen.

Ambities van KLM op het gebied van afval

Na het behalen van deze mooie resultaten is KLM er echter nog niet. Het bedrijf is namelijk voornemens om in 2025 het ingezamelde restafval met 50 procent te verminderen in vergelijking met het jaar 2011. Dit gaat de luchtvaartmaatschappij onder andere doen door de verpakkingen van producten die aan boord worden verkocht te veranderen in materialen die goed te recyclen zijn. Zo werd de verpakking van de sandwiches recentelijk aangepast, wat als resultaat een vermindering van 50 ton karton betekende.

Afvalcontainerbestellen en het milieu

Net als KLM onderscheiden wij diverse afvalstromen, waardoor wij het hergebruik van waardevolle afvalstoffen stimuleren. Dit is niet alleen goed voor het milieu, maar heeft ook een positief effect op uw portemonnee. Wanneer u bij ons bijvoorbeeld schoon aanlevert, dan wordt het grootste gedeelte van dit afval vervolgens gebruikt als bouwstof in de water- en wegenbouw. Dit betekent voor u een flinke besparing op het gebied van de afvalkosten, een container voor schoon puin is namelijk significant goedkoper dan een container voor gemengd .