Misverstanden over afval | Afvalcontainerbestellen.nl

Misverstanden over afval

Per week produceert de gemiddelde Nederlander ruim 9 kilo afval. Dit betekent dat we met elkaar een gigantische afvalberg produceren en dat het belangrijk is dat hier efficiënte oplossingen voor bedacht worden. Eén van deze oplossingen is het zoveel mogelijk hergebruiken van afvalstoffen die nog nuttig gebruikt kunnen worden, bijvoorbeeld als grondstoffen voor nieuwe producten. Wij merken echter dat er veel onduidelijkheid bestaat over afval en wat de juiste manier is om met afvalstoffen om te gaan. In dit artikel zullen wij een viertal van deze misverstanden uit de wereld helpen.

1) “Al het afval komt later op één hoop, afval scheiden heeft dus geen zin.”

Over het gescheiden inzamelen van afval bestaan veel misverstanden. Vooral als het gaat om de inzameling van plastic zijn mensen nogal eens sceptisch. Dit komt vooral omdat gemeenten verschillend om gaan met de verwerking van afval. Bij de ene gemeente wordt het plastic bijvoorbeeld gescheiden opgehaald, terwijl het plastic bij de andere gemeente na inzameling pas wordt gescheiden. Bovendien hanteren gemeenten verschillende regels met betrekking tot de afvalsoorten die bij elkaar mogen. Bij de ene gemeente mogen drankkartons wel bij het plastic en bij de andere gemeente weer niet. Uit de laatste cijfers blijkt dat 51 procent van alle plastic verpakkingen inmiddels worden hergebruikt. Het heeft dus wel degelijk zin om hier aan mee te werken. Het is het best als u hierbij de voorschriften volgt die specifiek in uw gemeente gelden.

2) “Beter een papieren tas dan een plastic tas.”

Winkels mogen in geen gratis plastic tasjes meer verstrekken. Als alternatief bieden zij daarom vaak een tasje van papier in. Maar is dit eigenlijk wel beter voor het milieu? Aangezien papier gemakkelijker hergebruikt kan worden dan plastic, is een papieren tasje milieuvriendelijker op het moment dat het tasje slechts eenmaal wordt gebruikt en daarna wordt weggegooid. Wilt u het tasje vaker gebruiken, dan is een plastic tasje juist beter, aangezien deze tasjes veel langer meegaan dan een papieren tasje. De belangrijkste factor is in dit geval dus hoe vaak u het tasje gebruikt. Als stelregel is het altijd beter om een eigen tasje mee te nemen dan om in de winkel een tasje aan te nemen of te kopen voor eenmalig gebruik.

3) “Een plastic verpakking is altijd verspilling.”

Veel producten zijn verpakt in plastic of piepschuim. Denk bijvoorbeeld aan verse producten zoals komkommers en elektronische apparaten zoals televisies. Veel mensen vinden het zonde dat er energie wordt verspild aan het produceren van dit verpakkingsmateriaal. Wat deze mensen echter vergeten is dat het vele malen meer energie kost om een komkommer te telen of een televisie te produceren. Wanneer de verpakking ervoor zorgt dat de komkommer niet bederft en de televisie heel aankomt bij een klant, dan is deze verpakking het meer dan waard. Het zou namelijk een veel grotere verspilling zijn als de komkommer zou bederven of de televisie kapot zou gaan tijdens het transport.

4) “Glas moet schoon in de glasbak.”

Nederlanders zijn kampioen als het om het gescheiden inzamelen van glaswerk gaat. Meer dan 80 procent van alle glazen verpakkingen worden in hergebruikt. Het is hierbij niet nodig om het glas schoon te maken voor het in de glasbak gaat en ook een deksel of kurk mag gewoon blijven zitten. Het is namelijk veel beter voor het milieu als de afvalverwerker grote hoeveelheden glas in één keer reinigt dan als ieder individu thuis de potjes en flessen afwast voordat deze de glasbak ingaan.

Afvalcontainerbestellen.nl: afvalinzameling zonder misverstanden

Bij Afvalcontainerbestellen.nl maken wij het u graag zo makkelijk mogelijk om uw afval op een verantwoorde manier af te voeren. Daarom zijn er bij ons bijvoorbeeld geen verborgen kosten en betaalt u een helder all-in tarief. Daarnaast vermelden wij bij iedere container duidelijk wat er wel en wat er niet in mag. Op deze manier kunnen wij er zorg voor dragen dat een zeer groot deel van de ingezamelde afvalstoffen hergebruikt kan worden. U bestelt uw container gemakkelijk in onze , afrekenen kan met iDEAL, AfterPay, Paypal en credit card.