Nederland op 9 in ‘World Recycling League’ | Afvalcontainer bestellen

Nederland op 9 in ‘World Recycling League’

Consultancybureau Eunomia heeft onderzoek gedaan naar de hoeveelheid ‘vast stedelijk afval’ die wereldwijd wordt gerecycled. Hieruit blijkt dat er grote verschillen bestaan tussen landen. Voor het onderzoek zijn cijfers van over de hele wereld vergeleken en gecorrigeerd voor inconsistenties. Omdat ieder land anders met afval omgaat, was het lastig om een gedegen vergelijking te maken. Na verschillende correcties voeren Duitsland, Taiwan en Wales de ranglijst aan. bekleedt een negende positie.

Wat de beste landen gemeen hebben

De leidende landen op het gebied van recycling hebben diverse maatregelen genomen om het percentage afval dat wordt hergebruikt te vergroten. Zo hebben deze landen bijvoorbeeld duidelijke beleidsmaatregelen en doelen met betrekking tot recycling opgesteld. Daarnaast maken zij gebruik van verschillende maatregelen om burgers te stimuleren om afval te (laten) recyclen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan Diftar. Tot slot maakt de regering in deze landen specifiek geld vrij om hergebruik van afval te stimuleren.

Correcties voor een goede vergelijking

Om een betekenisvolle vergelijking te maken moesten de recyclingpercentages die landen zelf rapporteren worden gecorrigeerd. Dit komt omdat deze percentages bij lang niet alle landen op dezelfde manier tot stand komen. Hierdoor ontstaat een vertekend beeld. Zo rapporteren sommige landen de as die overblijft na verbanding van afval als gerecycled materiaal, terwijl andere landen dit niet doen. Andere landen rapporteren dat als biomassa wordt verbrand als gerecycled en dan zijn er ook nog verschillende tussen het rapporteren van gesorteerd en ongesorteerd afval. In de uiteindelijke ranglijst is voor al deze factoren gecorrigeerd.

Afvalcontainerbestellen.nl stimuleert hergebruik grof afval

Afvalcontainerbestellen.nl levert in heel containers voor de afvoer van grof afval wat niet bij het huishoudelijk afval mag worden afgevoerd. Doordat wij hierbij verschillende afvalstromen gescheiden inzamelen, dragen wij ons steentje bij aan het hergebruik van waardevolle afvalstoffen en aan een circulaire economie. U kunt dus met een gerust hart gebruikmaken van onze voordelige dienstverlening!