“Afvalbeleid gemeente Rotterdam veel te duur” | Afvalcontainerbestellen.nl

Afvalbeleid gemeente Rotterdam veel te duur

Uit onderzoek van de Rotterdamse Rekenkamer blijkt dat de gemeente het relatief slecht doet als het over het afvalbeleid van de gemeente gaat. Zo zijn de kosten voor inwoners van de Maasstad relatief hoog, terwijl de afvalstoffenheffing niet eens kostendekkend is. Wat bovendien opvallend is, is dat de afvalstoffenheffing landelijk gezien gemiddeld is gedaald, terwijl deze in in acht jaar tijd met de helft is toegenomen. De Rekenkamer doet daarom een aantal aanbevelingen waarmee het college kan trachten om de kosten te verlagen.

Rotterdam duurder dan rest van de Randstad

Het afvalbeleid van is slechts voor 89 procent kostendekkend, terwijl dit percentage in gemiddeld op 97,7 procent ligt. Dit is opvallend, aangezien steden als , en wel kostendekkend zijn, terwijl zij een lagere afvalstoffenheffing doorberekenen. Oorzaak van de hoge kosten in , is een ongunstig contract met afvalverwerker AVR. Dit contract is in 2005 afgesloten en de afgesproken tarieven staan tot het jaar 2030 vast. Sinds dit contract is afgesloten zijn de tarieven voor afvalverwerking sterk gedaald, terwijl hier dus niet van kan profiteren.

Meer afval scheiden om kosten te drukken

De Rekenkamer constateert verder dat er op dit moment weinig afval gescheiden wordt in . Slechts 17 procent van al het ingezamelde afval wordt namelijk gescheiden. Dit is vooral te wijten aan de vele bewoners van hoogbouw, die niet over eigen rolcontainers beschikken om afval gescheiden aan te bieden. Omdat het tarief voor de verwerking van restafval tot 2030 ongunstig zal blijven, adviseert de Rekenkamer de gemeente om het scheiden van afval extra te gaan stimuleren. Op de manier kunnen de kosten van afvalverwerking gedrukt worden.

Container huren in de Randstad

Afvalcontainerbestellen.nl draagt haar steentje bij aan het gescheiden inzamelen van grof afval in steden als , , en . Wij hebben daarom afvalcontainers in ons assortiment voor verschillende afvalstoffen zoals , en . U bestelt deze containers gemakkelijk via onze website en vervolgens verzorgen wij de rest voor u. Zo wordt het verantwoord afvoeren van uw afval opeens een stuk makkelijker!