Bouwafval hergebruiken | Afvalcontainerbestellen

Bouwafval hergebruiken

In wordt er iedere dag een boel gebouwd, maar uiteraard ook gesloopt. Deze sloopwerkzaamheden leveren een boel op. Om dit afval af te voeren wordt in de meeste gevallen gebruik gemaakt van afvalcontainers, het afval wordt vervolgens naar een stortplaats gebracht. In kwam men met het idee om een soort ‘kringloop’ voor te maken.

Bouwafval gebruiken voor nieuwe woningen

Veel bouwafval uit oude huizen blijkt vaak nog goed bruikbaar voor nieuwe woningen en projecten, echter is men zich hier niet altijd van bewust. Daarom moet er een ‘kringloop’ voor deze materialen komen, waar deskundigen bekijken of het materiaal bruikbaar is. Op deze manier kan onnodige verspilling voorkomen worden, dit is een belangrijk aspect voor de circulaire economie die wordt nagestreefd in . De materialen zullen in de tussentijd wel opgeslagen moeten worden, hiervoor wordt nog een oplossing gezocht. Dit, omdat bedrijven hier momenteel vaak niet de ruimte voor hebben.

Circulaire economie

Steeds meer afvalbedrijven dragen bij aan circulaire economie. Bij circulaire economie zoekt men manieren om zoveel mogelijk producten en grondstoffen te hergebruiken en waardevernietiging te minimaliseren. Zo wordt er bijvoorbeeld zoveel mogelijk plastic en papier hergebruikt, maar ook worden er nieuwe huizen gebouwd van bouw- en sloopafval. Het Amsterdamse initiatief moet aan de proces gaan bijdragen.

Container huren voor bouw- en sloopafval

Gaat u zelf verbouwen of slopen? Inventariseer dan goed welke afvalsoorten u allemaal wilt afvoeren. Door de afvalsoorten gescheiden aan te bieden kunnen ze eenvoudiger worden hergebruikt. Bij Afvalcontainerbestellen.nl vindt u containers in verschillende formaten voor verschillende afvalsoorten. Deze kunt u eenvoudig online bestellen en afrekenen. Heeft u nog vragen? Neem dan met ons op, wij helpen u graag verder!