Nationaal grondstoffenakkoord in aankomst

De minister van Economische Zaken en de staatsecretaris van Infrastructuur en Milieu zijn voornemens om op korte termijn afspraken vast te leggen tussen overheden en het bedrijfsleven, om zo toe te gaan werken naar een volledig circulaire economie. Deze afspraken moeten vastgelegd worden in een nationaal grondstoffenakkoord. Staatsecretaris Sharon Dijksma van Infrastructuur en Milieu wil daarnaast 27 miljoen euro gebruiken om het hergebruik van waardevolle afvalstoffen te gaan stimuleren.

Goed voor het milieu én goed voor de economie

Een groot onderdeel van het grondstoffenakkoord, is dat bouwbedrijven hun moeten gaan hergebruiken als grondstoffen voor nieuwe bouwprojecten. Dit is goed voor het milieu, omdat de energie die nodig is voor het maken van nieuwe grondstoffen op deze manier uitgespaard wordt. Daarnaast wordt er op deze manier bespaard op de kosten voor afvalverwerking én levert het realiseren van een volledig circulaire economie een groot aantal nieuwe banen op.

De overheid heeft juist weer veel te winnen op het gebied van de gescheiden inzameling van afval wat door burgers wordt geproduceerd. Vooral in grote steden worden nog veel bruikbare afvalstoffen met het restafval meegegeven. Dit leidt tot onnodig hoge kosten van afvalverbranding en is ook nog eens slecht voor het milieu.

“50% minder gebruik van nieuwe grondstoffen is ambitieus”

Volgens MKB , branchevereniging van Nederlandse MKB’ers, zijn de plannen van de minister en staatssecretaris om het gebruik van nieuwe grondstoffen met 50% terug te dringen ambitieus. Op dit moment loopt namelijk al voorop in de wereld als het gaat om het hergebruiken van primaire grondstoffen. Toch ziet MKB nog voldoende kansen. Naast dat een circulaire economie ons minder afhankelijk maakt van import, kan haar kennis en technologie die betrekking heeft op de circulaire economie namelijk ook exporteren naar het buitenland.

Afvalcontainerbestellen.nl voorop op het gebied van afvalscheiding

Wanneer u op onze website kijkt, dan zult u zien dat wij onderscheid maken tussen veelvoorkomende afvalstromen en verschillende containers beschikbaar hebben om deze afvalstoffen gescheiden in te kunnen zamelen. Dit zorgt ervoor dat een zeer groot percentage van het door ons ingezamelde afval hergebruikt kan worden als nieuwe grondstoffen. Wij leveren bijvoorbeeld afvalcontainers voor schoon , gemengd bouw- en sloopafval, en . U bestelt uw container gemakkelijk in onze .