Circulaire economie 2050 | Afvalcontainer Bestellen

Circulaire economie in 2050

Het kabinet heeft een document uitgebracht waarin bekend gemaakt wordt hoe de route naar circulaire economie er uit moet zien. Men streeft er naar dat in 2050 volledig ‘circulair’ is, dit betekent dat de economie draait op hergebruikte grondstoffen. Daarom zal uiteindelijk al het afval dat vrijkomt ook weer gebruikt moeten worden voor nieuwe materialen. Door het streven naar circulaire economie wordt het gebruik van grondstoffen en de uitstoot van CO2 sterk verminderd. In 2030 zal er een meetmoment zijn, dan moet het gebruik van eindige grondstoffen, zoals olie,gas en metalen, al voor de helft zijn teruggedrongen.

Afval hergebruiken

In de toekomst zal dus zoveel mogelijk van al het afval dat vrijkomt hergebruikt moeten worden. Men streeft ernaar dat volledig hergebruikt gaat worden, door het onder andere in te zetten als bodemvuller bij wegenbouw en tevens als bouwmateriaal voor nieuwe projecten. Daarom bieden wij bij Afvalcontainerbestellen.nl ook aparte containers aan voor verschillende afvalsoorten. Door het bouwafval en sloopafval gescheiden in te zamelen kunnen wij dit vervolgens beter aanbieden bij verwerkingsbedrijven. Een ander streven is om mobiele telefoons en smartphones 100% recyclebaar te maken.

Stimulans economie

Het hergebruiken van afval gaat niet alleen een positieve bijdrage hebben aan het milieu, maar ook aan de economie. De import van grondstoffen kan bijvoorbeeld met 25% worden verminderd. Ook zou het inzetten op circulaire economie 54.000 nieuwe banen moeten opleveren. Een andere voorspelling is dat circulaire economie 7,2 miljard euro meer omzet gaat opleveren voor het bedrijfsleven.

Container huren bij Afvalcontainerbestellen.nl

Bij afvalcontainerbestellen.nl kunt u gemakkelijk een voor verschillende afvalsoorten. Denk hierbij aan containers voor bouwafval, sloopafval, puin, groenafval, etc. Door het afval vanaf de bron te scheiden kan het beter gerecycled worden. Op deze manier kunnen wij, en daardoor ook onze klanten, bijdragen aan een beter milieu en een gezondere economie.