Home » Nieuws

Nieuws

Initiatieven voor Sint-Maarten

Initiatieven voor puinafval Sint-Maarten | Afvalcontainerbestellen.nl

Nadat orkaan Irma een groot deel van het eiland Sint-Maarten verwoestte, is de hulpverlening inmiddels op gang gekomen. Zo zijn er vele dekzeilen uitgedeeld om kapotte daken mee af te dekken en ontvangt een groot deel van de bevolking voedselbonnen en maaltijden. Nu is de tijd aangebroken om het eiland op te ruimen en weer op te bouwen. Het [..]

Lees verder »

Andere mindset nodig voor verhogen aandeel recycling

Andere mindset nodig voor verhogen aandeel recycling | Afvalcontainerbestellen.nl

Vrijwel als ons afval kan hergebruikt worden, maar toch gebeurt dit vaak nog niet. Wat is er nodig om het percentage afval dat hergebruikt wordt als nieuwe grondstof te verhogen? Op dit moment blijft de vraag naar gerecyclede grondstoffen achter, mede omdat de prijs voor nieuwe grondstoffen relatief laag ligt. Hierdoor worden bedrijven niet [..]

Lees verder »

Madaster tegen verspilling van grondstoffen

Madaster tegen verspilling van grondstoffen | Afvalcontainerbestellen.nl

Bedrijven en andere organisaties die de verspilling van bouwmaterialen tegen willen gaan, die kunnen vanaf nu gebruikmaken van Madaster. Dit is een online platform wat publiekelijk toegankelijk is en dat het gebruik van grondstoffen in gebouwen documenteert. Madaster is een nieuwe stap richting circulair bouwen, een situatie waarbij gebouwen [..]

Lees verder »

Circulair meubilair bij de overheid

Circulair meubilair bij de overheid | Afvalcontainerbestellen.nl

Om de transitie naar een circulaire economie kracht bij te zetten, heeft de Tweede Kamer bepaald dat de Rijksoverheid 10 procent van haar inkopen circulair moet gaan doen. Als onderdeel hiervan heeft Rijkswaterstaat onlangs de circulaire inkoop van 100.000 werkplekken aanbesteed. Bijzonder is, dat het hier niet alleen om producten, maar ook [..]

Lees verder »

Gemeenten behandelen grof afval verschillend

Gemeenten behandelen grof afval verschillend | Afvalcontainerbestellen.nl

Wie weleens een grote hoeveelheid grof afval heeft moeten afvoeren, die is het vast opgevallen dat er geen eenduidige regelgeving over dit onderwerp bestaat. Met andere woorden: iedere gemeente hanteert een ander beleid als het op grof afval aankomt. Zo zijn er gemeenten die het afval bij u op komen halen als u hier een afspraak voor maakt, [..]

Lees verder »

Afval scheiden zonder erbij na te denken

Afval scheiden zonder erbij na te denken | Afvalcontainerbestellen.nl

Afval scheiden is in trek, steeds meer se particulieren en bedrijven zien het nut in van het gescheiden inleveren van afval. Dit komt, omdat gescheiden afval gemakkelijker hergebruikt kan worden dan wanneer verschillende afvalstromen door elkaar worden ingezameld. Omdat het hergebruik van afval geld bespaart en soms zelfs geld [..]

Lees verder »

Nieuwe platen van

Nieuwe betonplaten van puinafval | Afvalcontainerbestellen.nl

De bouwsector is goed voor 25% van het se afval. Daarom is het goed dat steeds meer bedrijven bezig zijn met het produceren van nieuwe producten waarbij afval als grondstof dient. Denk bijvoorbeeld aan compost uit snoeiafval, gerecycled hout en producten die (deels) bestaan uit sloopafval. Zo kan samen met afval [..]

Lees verder »

Wat gebeurt er met uw afval?

Wat gebeurt er met uw afval? | Afvalcontainerbestellen.nl

Zoals u op onze website kunt zien onderscheiden we verschillende afvalsoorten die allemaal in een eigen container worden ingezameld. Op het moment van schrijven zijn dit zeven afvalstromen. Namelijk bouw- en sloopafval, puin en houtafval, groenafval, schone grond, vervuilde grond en dakafval. Vaak vragen onze klanten zich af waarom ze [..]

Lees verder »

Trend: huizen bouwen met bouwafval

Trend: huizen bouwen met bouwafval | Afvalcontainerbestellen.nl

Bij het slopen van een woning of bedrijfspand komt een hoop bouwafval vrij. Denk bijvoorbeeld aan cement, hout, glas en staal. Vroeger werd dit afval afgevoerd en verbrand of gestort. Tegenwoordig is de trend dat waardevolle afvalstoffen zoveel mogelijk hergebruikt worden. Dit zorgt namelijk niet alleen voor een reductie in de kosten [..]

Lees verder »

Regie nodig voor scheiden afval

Regie nodig voor scheiden afval | Afvalcontainerbestellen

Uit cijfers van de Koninklijke Vereniging voor Afval- en Reinigingsmanagement blijkt dat steeds meer afval, dat niet te recyclen is, door de consument zelf naar de vuilstort gebracht moet worden. Het is erg goed dat er steeds meer mogelijkheden zijn om zelf afval te scheiden en er blijft ook steeds minder restafval en afval dat niet te [..]

Lees verder »

Nationaal grondstoffenakkoord in aankomst

De minister van Economische Zaken en de staatsecretaris van Infrastructuur en Milieu zijn voornemens om op korte termijn afspraken vast te leggen tussen overheden en het bedrijfsleven, om zo toe te gaan werken naar een volledig circulaire economie. Deze afspraken moeten vastgelegd worden in een nationaal grondstoffenakkoord. Staatsecretaris [..]

Lees verder »

“Afvalbeleid gemeente veel te duur”

“Afvalbeleid gemeente Rotterdam veel te duur” | Afvalcontainerbestellen.nl

Uit onderzoek van de se Rekenkamer blijkt dat de gemeente het relatief slecht doet als het over het afvalbeleid van de gemeente gaat. Zo zijn de kosten voor inwoners van de Maasstad relatief hoog, terwijl de afvalstoffenheffing niet eens kostendekkend is. Wat bovendien opvallend is, is dat de afvalstoffenheffing landelijk [..]

Lees verder »

Misverstanden over afval

Misverstanden over afval | Afvalcontainerbestellen.nl

Per week produceert de gemiddelde er ruim 9 kilo afval. Dit betekent dat we met elkaar een gigantische afvalberg produceren en dat het belangrijk is dat hier efficiënte oplossingen voor bedacht worden. Eén van deze oplossingen is het zoveel mogelijk hergebruiken van afvalstoffen die nog nuttig gebruikt kunnen worden, bijvoorbeeld als [..]

Lees verder »

Bouwafval hergebruiken

Bouwafval hergebruiken | Afvalcontainerbestellen

In wordt er iedere dag een boel gebouwd, maar uiteraard ook gesloopt. Deze sloopwerkzaamheden leveren een boel bouw- en sloopafval op. Om dit afval af te voeren wordt in de meeste gevallen gebruik gemaakt van afvalcontainers, het afval wordt vervolgens naar een stortplaats gebracht. In kwam men met het idee om een soort [..]

Lees verder »

Hemelvaartsdag gesloten

Hemelvaartsdag gesloten | Afvalcontainerbestellen.nl

Op donderdag 25 mei (Hemelvaartsdag) zijn wij gesloten en zijn wij telefonisch niet bereikbaar. Het is tevens niet mogelijk om een container op deze dag te laten plaatsen. Op vrijdag 26 mei en 27 mei zijn wij gewoon weer aan het werk! Mocht u dus nog op korte termijn een container nodig hebben, wacht dan niet te lang! Wij helpen u graag!

Lees verder »

Duizendste beoordeling voor onze dienstverlening

Duizendste beoordeling voor onze dienstverlening

Afgelopen weekend heeft Afvalcontainerbestellen.nl een nieuwe mijlpaal behaald. Wij hebben inmiddels namelijk meer dan duizend beoordelingen van onze klanten mogen ontvangen! Iedereen die bij ons een container bestelt krijgt na het ophalen van de volle container de mogelijkheid om onze dienstverlening te beoordelen met een cijfer, op dit [..]

Lees verder »

Donderdag 27 april op Koningsdag zijn wij gesloten. ... See MoreSee Less

9 months ago

Besparen op afval

Besparen op afval | Afvalcontainerbestellen.nl

Wie bezig is met het betrekken van een nieuwe woning, die merkt al gauw dat er bij een gemiddelde klus meer afval vrijkomt dan vooraf was ingeschat. Bij een beetje verbouwing komt bijvoorbeeld grote hoeveelheden bouw- en sloopafval vrij en het afvoeren van deze afvalstoffen kan snel in de papieren lopen als men dit niet slim aanpakt. Daarom [..]

Lees verder »

Maandag 17 april (tweede Paasdag) zijn wij gesloten. Dinsdag 18 april zijn wij weer vanaf 7:00 bereikbaar. Fijn Pasen! ... See MoreSee Less

10 months ago

op 9 in ‘World Recycling League’

Nederland op 9 in ‘World Recycling League’ | Afvalcontainer bestellen

Consultancybureau Eunomia heeft onderzoek gedaan naar de hoeveelheid ‘vast stedelijk afval’ die wereldwijd wordt gerecycled. Hieruit blijkt dat er grote verschillen bestaan tussen landen. Voor het onderzoek zijn cijfers van over de hele wereld vergeleken en gecorrigeerd voor inconsistenties. Omdat ieder land anders met afval omgaat, was het [..]

Lees verder »

Voer uw groenafval deze lente voordelig af

Voer groenafval deze lente voordelig af | Afvalcontainerbestellen.nl

Sinds 20 maart is het weer lente en dat betekent meer zon, langere dagen en vooral veel groen. Bloemen, planten en struiken beginnen namelijk weer te groeien en daarom is menig er vanaf dit moment weer in de tuin te vinden. We planten, snoeien en maaien er deze lente en komende zomer met z’n allen weer op los, wat als vanzelfsprekend [..]

Lees verder »

Gemeenten stimuleren circulaire economie

Gemeenten stimuleren circulaire economie | Afvalcontainerbestellen.nl

Ook gemeenten komen erachter dat er tussen bouw en sloopafval, dat vaak vrijkomt na een verbouwing of renovatie, veel materialen zitten die hergebruikt kunnen worden als nieuwe grondstof. Door deze materialen opnieuw te gebruiken in plaats van weg te gooien kan er veel geld bespaard worden. Er wordt immers zowel bespaard op de kosten van [..]

Lees verder »

Bijna 750 klantenreacties!

Bijna 750 klantenreacties!

Enige tijd geleden zijn wij gestart het inzamelen van klantenreacties. Nadat een een klant een ophaalverzoek indient krijgt hij of zij de vraag om ons te beoordelen. Ondertussen hebben we al bijna 750 klantenreacties mogen ontvangen, hier zijn we echt ontzettend blij mee! Bovendien zijn we ook ontzettend tevreden met het gemiddelde cijfer en [..]

Lees verder »

Verbouwen van badkamer of keuken

Verbouwen van badkamer of keuken | Afvalcontainerbestellen

De economie laat een positief beeld zien en de huizenmarkt trekt weer flink aan, dit zorgt er voor dat veel mensen gaan verhuizen of hun huidige huis gaan verbouwen. Mensen die verhuizen willen vaak hun nieuwe huis naar een persoonlijk smaak brengen, dan moet meestal een keuken of badkamer het ontgelden. Maar door de aantrekkende economie [..]

Lees verder »

Afvalcontainer vaak goedkoper dan milieustraat

Afvalcontainer vaak goedkoper dan milieustraat

Vroeger was het heel gewoon om na de sloop van een muurtje of een flinke verbouwing, zelf met een aanhanger naar de plaatselijke milieustraat te rijden om hier het afval in te leveren. Dit leverde voor de gemeente echter een flinke kostenpost op, omdat deze vervolgens voor de verwerking van het afval opdraaide. Daarom hebben veel gemeenten de [..]

Lees verder »

Afvalcijfers 2015

Afvalcijfers Nederland 2015 | Afvalcontainerbestellen

Aan het eind van 2016 zijn de cijfers omtrent afvalverwerking van in het jaar 2015 bekendgemaakt. Wat voornamelijk opvalt is dat de cijfers weinig verschillen laten zien met het jaar 2014. is in de afgelopen 20 jaar gestopt met vrijwel al het afval te storten en heeft dit omgezet in verbranden en composteren. In 2015 is de [..]

Lees verder »

Afvalstoffen bouwafval container

Afvalstoffen bouwafval container | Afvalcontainerbestellen

De bouwafval containers die u op onze website vindt zijn geschikt voor verschillende afvalstoffen. Zo wordt de bouwafval container niet enkel gebruikt voor bouw- en sloopafval, maar ook voor restafval en bedrijfsafval. Er zitten echter wel kleine nuance verschillen in deze afvalsoorten. Bouw- en sloopafval De naam zegt [..]

Lees verder »

Asbest gelijkend materiaal afvoeren doen wij niet

Asbest gelijkend materiaal afvoeren | Afvalcontainerbestellen

U heeft ongetwijfeld al vaak op het nieuws gehoord dat oude golfplaten, dakleien, rioolbuizen, schoorsteenpijpen, etc. kunnen bevatten. Hoewel sterk, slijtvast, isolerend, brandwerend en bovendien goedkoop is, is het ook erg schadelijk voor de mens. Daarom mag het niet langer gebruikt worden in constructies en moeten alle oude [..]

Lees verder »

Forse prijsstijgingen afvalverwerking

Forse prijsstijgingen afvalverwerking | Afvalcontainerbestellen.nl

Door afval zoveel mogelijk vanaf de bron te scheiden kunnen veel grondstoffen makkelijker worden gerecycled. In de meeste gevallen resulteert het scheiden van afval in een daling van de afvalkosten. Echter zijn de afvalverwerkingskosten voor hout, maar ook voor kunststoffen en restafval, de afgelopen jaren toch flink gestegen. Het feit dat de [..]

Lees verder »

Afvalspecial: bouw- en sloopafval

Afvalspecial: bouw- en sloopafval | Afvalcontainer Bestellen

Wist u dat 40 procent van al het in ingezamelde afval bestaat uit bouw- en sloopafval? Het is dan ook niet verwonderlijk dat de bouwafvalcontainer onze absolute bestseller is! Onder deze afvalstroom wordt het afval verstaan wat vrijkomt bij de verbouwing of sloop van een gebouw (zoals een woning, bedrijfspand of schuur). Omdat [..]

Lees verder »

Gevaarlijk afval

Gevaarlijk afval | Afvalcontainerbestellen

Zoals u wellicht al weet, kunt u bij Afvalcontainerbestellen.nl een container huren om afval af te voeren. Afvalsoorten die u onder andere kunt laten afvoeren zijn bouwafval, puin, groenafval, dakafval, schone grond en vervuilde grond. Maar er zijn ook een groot aantal afvalsoorten die NIET mogen worden afgevoerd in een afvalcontainer. Deze [..]

Lees verder »

Circulaire economie in 2050

Circulaire economie 2050 | Afvalcontainer Bestellen

Het kabinet heeft een document uitgebracht waarin bekend gemaakt wordt hoe de route naar circulaire economie er uit moet zien. Men streeft er naar dat in 2050 volledig 'circulair' is, dit betekent dat de economie draait op hergebruikte grondstoffen. Daarom zal uiteindelijk al het afval dat vrijkomt ook weer gebruikt moeten worden [..]

Lees verder »

Afval overlast door festivals

Afval overlast door festivals | Afvalcontainerbestellen

Festivals worden steeds populairder in in heel het land worden inmiddels grote festivals georganiseerd voor jong en oud. Dit zorgt echter ook voor een boel extra overlast, niet alleen door de drukte en het lawaai, maar ook door de hoeveelheid afval die hierbij vrijkomt. Enkele voorbeelden van grote festivals waarbij veel afval [..]

Lees verder »

Verschillen in afvalscheiding tussen Drentse gemeenten

Verschillen in afvalscheiding tussen Drentse gemeenten

Uit onderzoek in de provincie blijkt dat er behoorlijke verschillen tussen de verschillende gemeenten bestaan op het gebied van afvalscheiding. De inwoners van de gemeente zijn kampioen van . In deze gemeente werd in 2014 meer dan 64% van het gft-afval, glas, plastic en papier gescheiden ingezameld. Door afval [..]

Lees verder »

Klussen in de zomervakantie

Klussen in de zomervakantie | Afvalcontainerbestellen

De zomervakantie is voor velen begonnen, of in het vooruitzicht. Natuurlijk trekt er massaal op uit voor een vakantie, maar toch blijkt klussen voor veel mensen ook een populaire tijdsbesteding in de zomervakantie. Het is natuurlijk een uitgelezen kans om eindelijk de klussen in en rondom het huis, waar u normaal gesproken niet aan [..]

Lees verder »

Tevreden klanten bij Afvalcontainerbestellen.nl

Tevreden klanten bij Afvalcontainerbestellen.nl

Bij Afvalcontainerbestellen.nl zijn we altijd bezig om onze service te verbeteren. Dit, door nieuwe technieken toe te voegen aan de website en goed te luisteren naar de wensen en behoeften van onze klanten. Er mag dan ook zeker gesteld worden dat klanten bij ons centraal staan. Zo lezen wij bijvoorbeeld altijd aandachtig alle klantenreacties [..]

Lees verder »

Afvalcontainer achteraf betalen met AfterPay

Afvalcontainer achteraf betalen met AfterPay

De mensen achter Afvalcontainerbestellen.nl zijn altijd bezig om de gebruiksvriendelijker te maken. Dit doen we onder andere door nieuwe technieken toe te voegen aan de website en goed te luisteren naar de wensen van onze klanten. Een verzoek dat wij vaak kregen was of er een mogelijkheid toegevoegd zou kunnen worden om achteraf, [..]

Lees verder »

Voordelig een rolcontainer huren voor bedrijfsafval

Wist u al dat afvalcontainerbestellen.nl nu ook beschikt over een website voor de verhuur van rolcontainers genaamd rolcontainerhuren.nl? Rolcontainers worden voornamelijk gehuurd door bedrijven en organisaties die bedrijfsafval hebben en dit willen laten afvoeren. Maar uiteraard kunt u ook als particulier bij ons terecht! Bij [..]

Lees verder »

Grote vraag naar afvalcontainers

Grote vraag naar afvalcontainers

Ieder jaar is er een trend te ontdekken in de verhuur van afvalcontainers, zo snel het mooi weer wordt en het voorjaar begint ontstaat er een grote vraag naar afvalcontainers. Uiteraard spelen de feestdagen zoals Koningsdag en Hemelvaart ook een rol in deze stijging. Verder was het ook nog eens meivakantie, een periode die veel mensen [..]

Lees verder »

Op tijd container huren voor feestdagen

Op tijd container huren voor feestdagen | Afvalcontainerbestellen

De komende weken staan in het teken van een aantal gezellige feestdagen. Ten eerste wordt er op 27 april weer Koningsdag gevierd, een dag waarop de meeste mensen vrij zijn en feest gaan vieren. De week daarna staat op 5 mei hemelvaart / bevrijdingsdag op het programma, wederom een dag waarop veel mensen vrij zijn en eropuit trekken. Tot slot [..]

Lees verder »

Minder afval in

Minder afval Nederland | Afvalcontainerbestellen

Uit gegevens van het Europese statistiekbureau Eurostat blijkt dat ers in de afgelopen 20 jaar minder afval zijn gaan produceren. Hoewel er sinds 1995 in een economische groei is gerealiseerd is het afvalniveau per persoon juist afgenomen. In 2014 werd er gemiddeld 527 kilo per persoon geproduceerd, dat is ruim 2% minder [..]

Lees verder »

Veel herbruikbare zaken in afvalcontainer

Veel herbruikbare zaken | Afvalcontainer-afvalcontainerbestellen

Steeds meer zaken die mensen als afval in een afvalcontainer deponeren kunnen als grondstof gebruikt worden voor nieuwe producten. Zo bleek bijvoorbeeld uit onderzoek in de Gemeente dat in 2014 per inwoner ruim 250 kilo bruikbaar afval in de verbrandingsoven verdween. Zonde, aangezien het hergebruik van zaken als groenafval, plastic [..]

Lees verder »

Boete voor zelf afval verbranden

Boete voor zelf afval verbranden | Afvalcontainerbestellen.nl

In is een groep studenten op de bon geslingerd omdat ze zelf afval aan het verbranden waren in hun achtertuin. In de achtertuin was een enorme rookpluim ontstaan die zorgde voor overlast bij de gehele buurt. Toen de Politie polshoogte ging nemen kwamen ze een smeulende stapel afval tegen. Achteraf bleek dat deze groep studenten dat [..]

Lees verder »

Garage, kelder of zolder opruimen

Garage, kelder of zolder opruimen | Afvalcontainerbestellen

Een garage, kelder of zolder vol met spullen die eigenlijk nooit meer gebruikt worden, iedereen heeft er wel eens mee te maken. Nu de winter weer langzaam plaats aan het maken is voor de lente, voelen toch veel mensen de drang om weer eens een grondige schoonmaak te houden. Een leeg huis is een leeg hoofd, dus het is zeker goed om zo nu en [..]

Lees verder »